Styring og ledelse

NSB AS er et aksjeselskap fullt ut eid av staten ved Samferdselsdepartementet. Samferdselsministeren er generalforsamling for selskapet.

Konsernledelsen

Styre

Ansattes representanter

Presse og media

Presse og media kan ta kontakt med NSB-konsernets pressekontakt eller pressekontakt i forretningsområdene.