Støttefunksjoner

Her finner du informasjon om de ulike støttefunksjoene i NSB-konsernet.

NSB Trafikkservice AS

NSB Trafikkservice leverer renhold på persontog for NSB-konsernet. 

Produksjonen av renholdstjenester er lokalisert til Halden, Skien, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø, Lillehammer, Drammen, Gjøvik, Jaren og Oslo.

Hovedkontoret er lokalisert i Oslo. Selskapet er eid 55 prosent av NSB AS og 45 prosent av ISS Facility Services AS, og inngår i konsernregnskapet til NSB-konsernet. 

Finse Forsikring AS

Finse Forsikring AS er et skadeforsikringsselskap eid av NSB AS.

Selskapet opererer som egenforsikringsselskap for NSB konsernet, ble etablert 8.11.2001 og er et verktøy i konsernets risikofinansieringspolicy.

Selskapet har fra oppstarten og frem til i dag basert sin virksomhet på gjenforsikring mottatt fra forsikringsselskapet som fronter NSB-konsernets ting/avbrudd, ansvar og yrkesskadeforsikring.

 

NSB-konsernet er et nordisk transportkonsern med fem forretningsområder.