Godstog

CargoNet AS er Norges største godstransportør på jernbane og er et heleid datterselskap av NSB AS.

Godstog. Foto: Knut Bry

Cargonet AS

CargoNet utfører godstransporter for næringslivet i et effektivt nettverk av intermodale terminaler i Norge og mellom Skandinavia og Kontinentet. I samarbeid med Green Cargo AB tilbys transporter mellom Oslo og Sør-Sverige.

CargoNet sine togpendler frakter trailere, vekselbeholdere og containere fra 20 til 45 fot samt tank.  

Togtilbudet omfatter også systemtog, som trafikkerer hele jernbanenettet, tilpasset kunder med store volumer som ønskes fremført i egne lukkede system, med vognmateriell tilpasset dette.

Terminaldriften i CargoNet AS ble overført til et eget selskap fra 1. juni 2013. Selskapet RailCombi AS leverer terminaltjenester til aktører på jernbanen, blant dem CargoNet.

Infrastrukturen er en utfordring for alle godsaktørene på jernbane. CargoNet er i tett dialog med Jernbaneverket for å få til bedre punktlighet, økt kapasitet på godsterminalene og lengre krysningsspor langs skinnegangen.

Klimavennlig transport

CargoNets tog sparte i 2014 norske veier for rundt 500 vogntog hver eneste dag hele året gjennom. Det gir reduserte klimautslipp og økt trafikksikkerhet.

Beregninger viser at energiforbruket er 82 prosent lavere for transport på jernbane sammenlignet med samme transport på vei. CO2-utslippene er 94 prosent lavere og NOx-utslippene er 86 prosent lavere, ifølge beregninger gjort med Ecotransits miljøkalkulator. 

logo_cargo

Fakta:

CargoNets togpendler sparer norske veier for 500 trailere hver eneste dag. Det gir bedre fremkommelighet på vei.

Driftsinntekter:980 mill kr
Driftsresultat:-2 mill kr
Containerenheter:368.000
Årsverk:439

Kontakt: