Buss

Nettbuss er Norges største busselskap, og et av de største i Skandinavia. Nettbuss består av en rekke selskaper i Norge og Sverige, og har som visjon å være det ledende og mest nyskapende busselskap i Norden.

Nettbuss sjåfør

Nettbuss AS

NSBs bussvirksomhet ble etablert i 1925. Lokal rutetrafikk står for 70 prosent av virksomheten.

På enkelte lange og mellomlange strekninger kan passasjerene velge mellom buss og tog.

Nettbuss har også et nettverk av ekspressbusser i Skandinavia, med konseptene Nettbuss express, TIMEkspressen og Bus4You.

Kjernevirksomheten er rutekjøring på kontrakt med fylkeskommuner, län og amt, samt turkjøring og ekspressbusskjøring. Nettbuss eier også verkstedkjeden Team Verksted.

  • Nettbuss transporterer passasjerer i de fleste fylkene i Sør- og Midt-Norge
  • I Sverige er virksomheten knyttet til Sør- og Vest-Sverige

Buss i Norge

Nettbuss kjører buss på kontrakt for fylkeskommunene og offentlige innkjøpsselskap, og kjører også turbusser og ekspressbusser både i Norge og Sverige. I tillegg har Nettbuss-konsernet en rekke verksteder.

Med ruter i Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark, Oppland, Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag er Nettbuss en viktig aktør i mange norske byer og lokalsamfunn.

Lokalt tilbyr Nettbuss også en rekke tjenester, som salg av ledig kapasitet ved verksteder og vaskehaller, og arrangementer der transport og turbusser er inkludert.

Fri etablering av ekspressbusser har gjort bussene til en enda viktigere del av kollektivtilbudet i og mellom mange fylker. 

nettbuss

Fakta:

Økonomiske resultater

Driftsinntekter:5850 mill kr
Driftsresultat:306 mill kr
Årsverk:5130
min: 90,max: 150,2009: 104,2010: 116,2011: 126,2012: 132.7,2013: 136.8,2014: 131,2015: 110,2016: 119
Fakta:

6 av 10 kollektivreiser i Norge skjer med buss. I 2016 reiste 119 millioner passasjerer med Nettbuss.

2008:104 mill. reiser
2009:104 mill. reiser
2010:116 mill. reiser
2011:126 mill. reiser
2012:133 mill reiser
2013:137 mill. reiser
2014:131 mill. reiser
2015:110 mill. reiser
2016:119 mill. reiser

Kontakt: