Pressekontakter

For henvendelser til NSB på konsernnivå, ta kontakt med direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Elin Myrmel-Johansen. Henvendelser vedrørende NSBs forretningsområder, se kontaktperson for det enkelte forretningsområdet.

Konsernkommunikasjon