Pressekontakter

For henvendelser til NSB på konsernnivå, ta kontakt med fungerende leder for kommunikasjon Åge-Christoffer Lundeby. Henvendelser vedrørende NSBs forretningsområder, se kontaktperson for det enkelte forretningsområdet.

Konsernkommunikasjon

Pressekontakter i forretningsområdene