Vis relatert innhold

Offentlig journal

NSBs offentlige journal oppdateres ukentlig og legges ut så snart den er kvalitetssikret. Av sikkerhetmessige årsaker er ikke journalen tilgjengelig mer enn to måneder etter at den er lagt ut.

Dersom du ønsker å se et dokument eller en sak  laster du ned dette skjemaet  og sender det utfylt til ArkivN@nsb.no . Skjemaet er i wordformat.

Her kan du lese mer om Offentlighetsloven .

Last ned dokumenter