Vis relatert innhold

Nettbuss gjør veiene tryggere

Nettbussertifisert

Som et ledd i økt arbeid for bedre sikkerhet på veiene, er Nettbuss sertifisert etter den nye ISO 39001-standarden for trafikksikkerhet, som det første selskapet i Norden.

Mange mennesker blir drept og skadet i trafikken hvert år, og som en av Skandinavias største bussaktører er Nettbuss sterkt opptatt av trafikksikkerhet

– Sertifiseringen er en milepæl i vårt arbeid for økt trafikksikkerhet, sier administrerende direktør Snorre Furberg i Nettbuss Midt-Norge AS. Han sier at Nettbuss har fått et konkret styringssystem på plass for å forebygge alvorlige hendelser i trafikken.

Sertifiseringsprosessen er gjennomført i Nettbuss Midt-Norge AS, som har virksomhet i Trøndelag og Møre- og Romsdal. Teknologisk Institutt, som er blant de første i verden som er akkreditert for å sertifisere bedrifter innen den nye trafikksikkerhetsstandarden, har stått for den formelle sertifiseringen av Nettbuss.

– Det er lagt ned et stort arbeid for å få på plass sertifiseringen, og Nettbuss vil nå ha et enda bedre verktøy i sitt forbedringsarbeid, sier Furberg.

3 300 busser hver dag
Nettbuss har om lag 3 300 busser på skandinaviske veier daglig, og kjører over 192 millioner kilometer årlig.

– Med en så stor virksomhet er vi nødt til kontinuerlig å jobbe med forbedringer. Våre 133 millioner passasjerer skal være sikre på at vi har deres og øvrige trafikanters sikkerhet i høysetet. Ved å sertifisere oss innen trafikksikkerhet sender vi ut et klart signal om vi tar vår visjon om å være ledende og nyskapende på alvor, sier administrerende direktør Arne Veggeland i Nettbuss.

Han har som mål at alle Nettbusselskaper skal sertifiseres innen trafikksikkerhet så snart som mulig.

– Vi gleder oss over den første akkrediterte trafikksikkerhetssertifiseringen i Skandinavia, og ser frem til at hele vår virksomhet oppnår tilsvarende status, sier Veggeland.

Publisert: 03.10.2013, 08.07