Vis relatert innhold

Framtidens jernbane

Hvordan skal man sikre at norske pendlere får det togtilbudet de trenger i årene som kommer?

Norge opplever stor befolkningsvekst. I løpet av de neste 15 årene skal vi bli en million flere mennesker. Pendlingen inn og ut av de store byene i rushtiden vil øke kraftig. Skal vi unngå lengre køer og dårligere miljø må vi utvikle bedre kollektive transportløsninger.  

Det er bred politisk enighet om en styrket satsing på jernbane i Norge. Den nye regjeringen har også gjort det klart at den vil ha mer konkurranse på norske togskinner i framtiden. Dette krever at jernbanen organiseres på en annen måte enn i dag.

NSB-konsernet er opptatt av at løsningene som tegnes opp sikrer at kundene våre får et bedre tilbud i årene som kommer. Konsernsjef Geir Isaksen presenterer sine tanker om hva skal til for å skape en vellykket jernbanesektor i fremtiden.

Tid: Onsdag 27.november kl.1100
Sted: Schweigaards gate 23, Oslo

Pressekontakt:
Mai-Bente Paulsen, tlf. 472 85 656
Leder kommunikasjon og samfunnskontakt i NSB-konsernet

 

Publisert: 26.11.2013, 10.13