Vis relatert innhold

Enighet om ny pensjonsordning i NSB

Et enstemmig styre i NSB AS vedtok 19. desember en ny pensjonsordning for ansatte i NSB AS og Gjøvikbanen AS fra 2019.
– Vi har fått en løsning som gir en god pensjon til medarbeiderne, forutsigbarhet for bedriften og like konkurransevilkår for NSB i de kommende anbudskonkurransene i jernbanen, sier konsernsjef i NSB-konsernet, Geir Isaksen.

Valgte innskuddspensjon

Ordningen innebærer at medarbeidere som har fylt 55 år innen 1. januar, 2019 beholder dagens pensjonsordning i Statens pensjonskasse.

Medarbeidere som er under 55 år 1. januar 2019, får en innskuddsordning med innskuddssats fra bedriften på 5,5 prosent opp til 7,1 G og 15 prosent mellom 7,1 og 12 G. Pensjonsordningen vil inneholde privat AFP, og har en gruppelivsforsikring på 20 G. Uføredekningen blir tilsvarende som i dagens ordning i Statens Pensjonskasse.

For grupper av medarbeidere som i dag har særalder og som fra 2019 får innskuddspensjon, vil det bli etablert en avgrenset kompensasjonsordning som vil få virkning på pensjoneringstidspunktet.

Klar støtte fra medlemmene

Både i Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) og Norsk Jernbaneforbund (NJF) ble den fremforhandlede løsningen sendt ut på uravstemning. Resultat ble klart 18. desember, og viste at omtrent 95 % av de som avla stemmer stemte ja til forslaget.

– Det er positivt at medlemmene har stemt ja til denne ordningen. Det er en nødvendig ordning, som møter den virkeligheten vi er i nå. Med konkurranseutsettingen vil vi alle i løpet av sju-åtte år være i privat sektor og stå utenfor SPK uansett, sier Rolf Ringdal, leder av NLF.

– Vi har stått overfor vanskelige prioriteringer. Men vi hadde ikke noe valg, med tanke på å sikre bedre rammebetingelser knyttet til konkurransevilkår for NSB og Gjøvikbanen, sier Jane Sæthre, leder av NJF.

Viktig for medarbeiderne og bedriften

For medarbeiderne handler pensjon om hva man skal leve av når man ikke lenger er i jobb. For bedriften er det viktig med forutsigbare kostnader og likeverdige konkurransevilkår i en situasjon der persontogtrafikken i Norge skal ut på anbud.

– Vi har vært enige om målet, og det har vært en konstruktiv tone i forhandlingene med vilje til å finne gode løsninger for begge parter, sier Geir Isaksen. 

 

 

Publisert: 20.12.2017, 10.25