Vis relatert innhold

Vedlikehold viktig

Geir Isaksen. Foto: Mads KristiansenKonsernsjef Geir Isaksen i NSB. Foto: Mads Kristiansen

I grunnlaget til nasjonal transportplan for 2018-2029 går transportetatene inn for å fjerne vedlikeholdsetterslepet. – Dette er viktig både for passasjertransport og godstransport, sier konsernsjef Geir Isaksen i NSB.

– Vi opplever for ofte at tog blir forsinket eller innstilt som følge av problemer med jernbanens infrastruktur. Det skaper problemer både for de kundene som skal til og fra jobb, men også for de som ønsker å transportere gods miljøvennlig på bane, sier konsernsjef Geir Isaksen i NSB.

Han mener at satsingen på å fjerne vedlikeholdsetterslepet på jernbanen er viktig for å sikre jernbanens kunder gode leveranser i årene som kommer.

– Samtidig ser vi at reisende strømmer til toget. I rushtiden er mange av våre tog fulle inn og ut av de største byene. Det er derfor viktig at også jernbanens infrastruktur blir bygd ut slik at vi kan sikre at jernbanen kan ta sin del av den økte kollektivtrafikken som det blir lagt opp til, sier Isaksen.

Han understreker at det er viktig at tiltakene som gir størst virkning rundt de største byene blir prioritert – og at man bygger «innenfra og ut» fra byene.

Samtidig påpeker Isaksen at det også er viktig å legge til rette for økt busstrafikk – med både kollektivfelt, veikapasitet og stoppmuligheter på innfartsårene.

Publisert: 29.02.2016, 17.22