Flybussen Trondheim (foto)

Unik flybuss

Med nærmere 80 000 avganger i året tilbyr Nettbuss Flybussen et unikt tilbud til og fra Værnes flyplass utenfor Trondheim.

Hvert tiende minutt det meste av døgnet sju dager i uka kjører Flybussen passasjerer til og fra Værnes flyplass. I rushtiden går det bare 7,5 minutter mellom hver buss.

Dette gjør bussen i konkurranse med et annet flybusselskap, tog, taxi – og ikke minst personbil.

Buss + taxi = sant

Og utviklingen er positiv. Flybussen tar markedsandeler fra andre transportmåter til Værnes.

I januar 2015 startet Nettbuss Flybussen et samarbeid med TrønderTaxi om et nytt produkt: FlybussenExtra. Her kan de som bor og jobber litt unna Flybussens trasé bestille taxitur fra utgangsdøra hjemme eller hos arbeidsgiver til nærmeste holdeplass for overgang til en rimelig penge.

Tilbudet har blitt svært godt mottatt og blir brukt av stadig flere

Unikt i Norden

SolidutviklingFlybussennettbuss-bjørnmyhreHan er opptatt av å fronte Flybussens interesser også overfor det politiske miljø, ettersom Flybussen lett blir glemt i kollektivdebatten.

– Vi er opptatt av å synliggjøre betydningen av Flybussen, blant annet for å sikre en god utvikling av traseer for bussene, sier Bjørn Myhre, regiondirektør for fly- og turbuss i Nettbuss Travel. Han er glad for at konkurranse på bussmarkedet gir bedre tilbud til kundene.

– Det tilbudet vi har i Trondheim er helt unikt. Det er vel ikke én eneste flyplass i Norden som har en tilsvarende flybussproduksjon, sier Myhre.

Mindre forurensende

Totalt er det godt over 20 flybusser i sving i løpet av driftsdøgnet – med nærmere 80 000 årlige avganger. Nettbuss Flybussen kjører Euro 6-busser som går på biodiesel og er mindre forurensende enn noen gang.

Flytrafikken ved Værnes vil øke, i dag har den nærmere 5 millioner reisende i året. Flyplassen skal bygges ut for å kunne frakte nesten det dobbelte fram mot 2029.

I dag er det rundt 30-35 prosent av de reisende som bruker kollektive transportmidler til og fra flyplassen. Målet er at kollektivandelen skal økes til 60 prosent innen 2020.

Flere steder i Norge

Flybussen i Trondheim er landets største. Men Nettbuss tilbyr også busstransport til flere andre flyplasser, i Sogndal, Agder, Ålesund, og flybussekspressen F11 i Østfold og shuttlebuss på Gardermoen.

Les mer om Flybussen her.

Publisert: 05.04.2016, 11.02