Vis relatert innhold

Trenger lokførere

Øyvind Sørlie (foto)Lokomotivfører Øyvind Sørlie i NSB hilser fra et av de nye Flirt-togene.

Det er et stort behov for lokførere i årene som kommer. Ønsker du deg et sikkert og trivelig yrke bør du benytte anledningen nå. 1. mai er nemlig søknadsfristen til Norsk Jernbaneskole.

– Vi ser at vi har et jevnt behov for nye lokførere i NSB i årene som kommer, fastslår Asle Nordbotten i NSB persontog.

En oversikt viser at NSB vil ha behov for over 320 lokomotivførere som følge av at lokførere når pensjonsalder.  Det er behov for nye lokførere i hele Jernbane-Norge.

– Samtidig ser vi at det er stor politisk enighet om å satse på toget. Skal vi levere mer togtjenester vil behovet for nye lokførere stige ytterligere, fastslår Nordbotten.

Artikkelen fortsetter under videoen

Mange søkere

Lokføreryrket er attraktivt. I fjor var det 317 søknader til Norsk Jernbaneskole.

For å kunne søke lokførerutdanningen må du være 20 år. Du må også ha fullført og bestått norsk videregående opplæring enten med fagbrev innen elektrofag, teknikk og industriell produksjon, anleggsteknikk eller generell studiekompetanse med minimum 220 årstimer matematikk og 140 årstimer fysikk.

I tillegg må du oppfylle helsekrav og bestå en yrkespsykologisk sikkerhetstest.

Utdanningen tar mellom 15 og 18 måneder. NSB følger studentene tett opp under utdanningen.

De som blir ansatt i NSB etter endt utdanning får seks-sju måneders «påfyll» av kompetanse blant annet i interne bestemmelser i NSB og den nødvendige kompetansen for å kjøre de enkelte strekningene som NSB trafikkerer.

– Jenter bør søke

Nordbotten oppfordrer spesielt jenter til å søke yrket.

– Det har de siste årene vært bare én jente per kull fra Jernbaneskolen. Vi skulle helt klart sett at flere jenter valgte å bli lokførere, sier han.

– Vi kan tilby en svært trivelig arbeidsplass. Vi ser at svært få av våre lokførere velger å slutte hos oss, fastslår Nordbotten.

Norsk jernbaneskole

Søk om opptak til Norsk jernbaneskole her.

Les også:
Slik blir du lokomotivfører

Publisert: 27.03.2015, 12.40