Vis relatert innhold

Togene kutter strømbruken

Bilde fra testkjøring av type 74.

Bare i 2014 har NSB spart over 50 millioner kroner på reduserte strømkostnader. Det tilsvarer 30 prosent lavere strømforbruk, eller like mye strøm som et vindkraftverk produserer.

NSB har de siste årene jobbet aktivt for å redusere strømbruken, i samarbeid med Enova. Dette arbeidet har vakt oppmerksomhet blant togselskaper verden over.

– Vi har i perioden 2004 til 2014 redusert strømforbruket med 30 prosent, mye takket være de nye Flirt-togene våre, sier en fornøyd konserndirektør Tom Ingulstad i NSB persontog.

NSB har som mål å redusere energiforbruket med ytterligere 15 prosent innen 2017.

Flirttogene en energisuksess

Energieffektivitet var viktig da NSB gikk til anskaffelse av Flirt-togene. NSB var det første togselskapet i verden som tok i bruk en helt ny internasjonal standard for utvikling av nye energieffektive tog og leverandøren Stadler i Sveits måtte strekke seg langt for å innfri NSBs krav.

NSB kjører i dag 63 Flirt-tog på Østlandet, noe som har resultert i en betydelig reduksjon i strømforbruk de siste årene.

Les mer på nsb.no


Publisert: 11.03.2015, 11.46