Vis relatert innhold

Strømmer til toget

Strømmer til togetPassasjerene strømmer til toget.

Stadig flere velger toget til og fra jobb. – I løpet av årets første fire måneder leverte NSB 1,2 millioner flere togreiser i østlandsområdet, sier konsernsjef Geir Isaksen i NSB.

– Vi ser at ruteomleggingen i fjor, med hyppigere avganger og et mer forutsigbart togtilbud, har gitt en stor vekst i antallet kunder. En så stor økning fra ett år til et annet har vi knapt sett noen gang før, sier Isaksen.

Kraftig vekst

Veksten for lokaltogene i Oslo har vært på rundt 7 prosent, mens den for intercity-togene har vært enda høyere – med 11 prosent. Dette utgjør samlet sett en vekst i togbruk på 8 prosent. For landet for øvrig er veksten mer stabil, med 1,4 prosent i snitt.

– Det er ingen grunn til å tro at passasjerveksten kommer til å avta i årene som kommer. I løpet av de neste 16 årene blir vi en million flere mennesker i Norge. Inn og ut av de store byene står bilene i stampe i rushtrafikken. Det er de kollektive transportmidlene som er løsningen på fremtidens utfordringer, sier Isaksen.

NSB er glade for å kunne bidra til å redusere veksten i biltrafikken.

– Et godt og forutsigbart togtilbud er viktig for at folk skal komme seg til og fra jobb i rush. Det er også viktig for miljøet. Dersom alle som reiser med toget i rush heller hadde valgt å sette seg i bilen, ville vi hatt en sammenhengende kø tilsvarende Oslo – Kristiansand, sier Isaksen.

Vil ha flere tog på skinnene

NSB har kjøpt 66 nye tog som er under levering. Det er disse togene, som sammen med pågående utbygginger av jernbanenettet, vil gi et bedret tilbud for passasjerene de nærmeste årene.  

– Frem mot 2014 vil vi ha økt togtilbudet med 20 prosent. Veksten vi ser tilsier at vi skulle økt tilbudet til kundene enda mer, men på grunn av manglende kapasitet på sporet, lar ikke dette seg gjøre, sier Isaksen.

NSB kunne kjørt flere avganger med doble togsett i rushtiden, men da er det behov for mer skinner, plass til å snu og parkere togene og standardisering av plattformer.

– NSB gleder seg over at stadig flere benytter seg av toget. Men dette medfører at en del tog er veldig fulle i rush. Vi ønsker derfor å få enda flere tog på skinnene, og da er det viktig å få på plass flere tiltak på skinnegangen slik at enda flere kunder kan benytte toget i fremtiden, sier Isaksen.

Publisert: 13.06.2013, 19.11