Vis relatert innhold

Statens Byggeskikkpris til Rom Eiendom

Schweigaards gate 21 og 23 web. Foto: Terje BorudSchweigaards gate 21 og 23. Foto: Terje Borud

Schweigaards gate 21 og 23 som er Norges første BREEAM-NOR Excellent næringsbygg, mottok i dag Statens Byggeskikkpris 2014.

Det er Rom Eiendom AS som er byggherre for byggene. I juryens begrunnelse heter det blant annet at byggherre har utvist solid kunnskap fra overordnet nivå til detaljer, og byggene har bidratt til byutvikling på sitt beste.

Totalt var 56 bygg påmeldt til Statens Byggeskikkpris i 2014. De nominerte byggene var både offentlige, kommunale, private og næringsbygg. Målet med Statens Byggeskikkpris er å heve, fornye og hedre norsk byggeskikk.

Schweigaards gate 21 og 23 er utformet som et innbyrdes kompletterende par som til sammen utgjør et karakteristisk kvartal i den transformasjonssonen som Schweigaards gate representerer i Oslo by. Byggene har i hovedsak samme prinsipper for utforming og detaljering, men med ulike varianter av de samme prinsippløsningene, hvilket gir hver av dem sin egen, tydelige identitet.

De nye kontorbyggene huser henholdsvis NSB-konsernet og Gjensidige Forsikring ASA og har kort vei til byens viktigste kollektivknutepunkt, Oslo S. Det legges opp til at alle ansatte skal bruke kollektive transportmidler som tog, buss, trikk og t-bane til og fra jobb. Byggene har over 360 sykkelparkeringsplasser for de ansatte.

Ansvarlig arkitekt Pål Biørnstad, partner og daglig leder hos Lund + Slatto Arkitekter AS forteller at byggene er organisert rundt et dynamisk sentralrom som skjærer diagonalt gjennom det tilnærmet kubiske bygningsvolumet. Det store inngangspartiet på bakkeplan henvender seg ut mot Schweigaards gate (mot nord), og opp til det store fellesarealet og kantinen i 5. etasje med sin storslåtte utsikt ut mot sporområdet rundt Oslo S og nye Bjørvika (mot syd). 

– Vi er svært stolte og ser på tildelingen av Statens Byggeskikkpris som en anerkjennelse at også kontorbygg kan nå helt opp i konkurransen om en så prestisjefylt pris, sier administrerende direktør i Rom Eiendom, Petter Eiken.

– Vi er svært glad for at Rom Eiendom har bygget et så flott hovedkontor til oss. Dette er et miljøbygg som ligger ved et av Norges mest sentrale trafikknutepunkter. Så i tillegg til at det har flott arkitektur, så har vi nesten ikke en eneste parkeringsplass til våre ansatte. De bruker de kollektive transportmidlene for å komme seg på jobb. Det er bra for miljøet at vi klarer å skape næringsbygg som dette, og underbygger vår tankegang rundt hvordan vi bør drive by og stedsutvikling i fremtiden, sier konsernsjef Geir Isaksen i NSB.

– Byggene i Schweigaards gate 21 og 23 er resultatet av en målrettet prosess hvor alle involverte, fra rådgivere til utførende og leietakere har bidratt sammen til å oppfylle de krav og målsettinger som ble stillet til prosjektene. Med miljøklassifiseringen BREEAM-NOR Excellent dokumenterer byggene kvaliteter utover gjeldende byggeforskrifter. Byggene er arealeffektive, fleksible og fremtidsrettede, og gir stor merverdi for leietakere, eiere og samfunn, avslutter prosjektdirektør Eyvind Skaar i Rom Eiendom.

Kontaktperson Rom Eiendom AS:
Signe Horn, Direktør for samfunnskontakt, mob. 92603520, epost signeh@romeiendom.no
Eyvind Skaar, Prosjektdirektør, mob. 97960435, epost eyvinds@romeiendom.no

Publisert: 17.06.2014, 18.05