Vis relatert innhold

Stadig flere reiser kollektivt

Stadig flere velger bussenStadig flere velger bussen

Det var i fjor en kraftig økning i tallet på kollektivreiser, spesielt for bybussene. Økningen gir store muligheter, men også store utfordringer.

Statistisk sentralbyrå (SSB) presenterte fredag tall for kollektivtransporten i 2012. Totalt var det en økning i tallet på reiser med 2,7 prosent.

– Tallene viser det vi har påpekt lenge, nemlig at veksten er aller sterkest rundt de største byene, Oslo, Bergen og Trondheim. Det er her folkeveksten blir størst i årene som kommer – og vi får de største samferdselsutfordringene, sier konsernsjef Geir Isaksen i NSB.

Hva gjør NSB?

NSB-konsernet har klare bidrag til hvordan en skal møte veksten.

– Vi kjøper nye tog og oppgraderer dagens tog. Vi kjøper også 400 nye busser og tilpasser ekspressbusstilbudet, sier Isaksen.

I tillegg forbedres rutetilbudet, og vedlikeholdet av tog blir forbedret. Det blir også gjort tiltak for å effektivisere og øke omsetningen i godsvirksomheten.

– Vi utvikler også knutepunkt som skal gjøre det enkelt å reise kollektivt – og vi bygger boliger og kontorbygg i nærheten av stasjonene, sier Isaksen.

Trenger kraftig satsing

NSB la nylig fram tall som viste en kraftig økning i tallet på togreiser i år – spesielt på Østlandet.

Nå viser også SSBs tall en kraftig økning for bybussene, med 20 millioner flere påstigninger på bybussene.

– Dette viser at vi trenger en kraftig satsing på kollektivtransporten rundt de største byene. Jernbanen må rustes opp, samtidig som man legger til rette for at bussene kan gjøre jobben der de er best egnet, sier Isaksen.

Trenger kollektivfelt

I nasjonal transportplan som ble vedtatt nylig, gikk Stortinget inn for en satsing på intercityutbyggingen. Den ønsker NSB-konsernet velkommen. Men det er også viktig å få på plass tiltak på kortere sikt for å sikre flere – og lengre – tog på sporene allerede før intercitystrekningene er utbygd.

– Samtidig er det viktig at man bygger ut kollektivfelt for bussene. Vi ser i rushtiden at mange busser blir stående i de samme bilkøene som personbilene. De greier rett og slett ikke å få passasjerene fram i tide i den tette trafikken, sier Isaksen, og peker blant annet på situasjonen i Bergen i rushtiden.

Bussene må kunne stoppe

SSBs tall viser en vekst for ekspressbussene på hele 12,6 prosent.

– Det er positivt med én million flere reiser for ekspressbussene, men samtidig ser vi at disse bussene sliter med å kunne stoppe for å plukke opp eller slippe av passasjerer i innfartsårene til de større byene. Det er viktig at tilgjengeligheten til bussen forbedres. Det kan gjøres ved at det sikres parkeringsplasser rett ved kollektivløsningen, slik det er foreslått i nasjonal transportplan i Sandvika på E18. Det vil gjøre det enda enklere å velge å reise kollektivt, sier Isaksen.

Norges største busselskap, Nettbuss, er en del av NSB-konsernet, og leverte 133 millioner reiser i 2012.

Publisert: 28.06.2013, 12.39