Schweigaards gate 21 og 23 web

Har solgt Schweigaards gate 21-23

Rom Eiendom AS har solgt Schweigaards gate 21 og 23 til KLP Eiendom til 1 750 millioner kroner. Det har vært stor interesse for byggene fra både nasjonale og internasjonale investorer.

KLP Eiendom overtar to bygg som ble landets første bygg med miljøsertifiseringen BREEAM-NOR «Excellent» bygg. Byggene mottok Statens byggeskikkpris for 2014. Juryens begrunnelse var blant annet at byggene har bidratt til byutvikling på sitt beste. De to byggene er fullt utleid på lange kontrakter til solide leietakere. Gjensidige Forsikring ASA er leietaker i Schweigaards gate 21 og NSB AS er leietaker i Schweigaards gate 23. Begge leiekontraktene løper ut i 2023.

Området rundt Norges største kollektivknutepunkt, Oslo S, gjennomgår for tiden en betydelig transformasjon med flere større eiendomsprosjekter. Nye kontorbygg i området har opplevd høy leieprisvekst. Rom Eiendom skal utvikle flere nye prosjekter i Schweigaards gate og fortsatt ha fokus på eiendomsutvikling med høy kvalitet og miljøeffektive løsninger.

– Rom Eiendom skal fortsette transformasjonen av et viktig område i byen. Det har vært meget stor interesse for byggene og dette er et signal om hvor viktig denne bydelen har blitt på kort tid. Vi er for øvrig glade for at investorer verdsetter kvalitetsbygg med miljømessig bærekraftige løsninger, sier administrerende direktør i Rom Eiendom, Petter Eiken.

 

Nøkkelinformasjon:

  • Eiendomsverdien for Schweigaards gate 21 og 23 er MNOK 1.750 i transaksjonen
  • Eiendommene i Schweigaards gate 21 og 23 er på totalt ca. 32.000 kvm og byggene er på åtte etasjer med et felles kjellerareal over tre plan
  • Byggene ble ferdigstilt i 2013
  • Byggene har 41 parkeringsplasser, ca. 1.300 kontorarbeidsplasser og 364 sykkelparkeringsplasser
  • Gjenværende leiekontrakt er på ca. ni år
  • Klassifisert BREEAM-NOR «Excellent»
  • Fikk Statens byggeskikkpris for 2014
Publisert: 29.11.2014, 11.35