Vis relatert innhold

Positivt med kollektivambisjoner

Regjeringen varsler i klimameldingen som ble lagt fram i dag økt satsing på kollektivtransport. – Vi er tilfreds med at ambisjonene er så tydelige, sier Arne Fosen, direktør for strategi- og forretningsutvikling i NSB-konsernet.

I klimameldingen varslest det økte investeringer i jernbanesektoren og tiltak for å styrke kollektivtransporten.

– Nå er det viktig at disse ambisjonene gir seg uttrykk i konkrete bevilgninger og tiltak så snart som mulig. Vi ser frem til å få en ytterligere konkretisering av planene, blant annet når det gjelder en fremdriftsplan for utbygging av Intercity-forbindelsen i det sentrale østlandsområdet, sier Arne Fosen.

Befolkningsvekst og økte transportbehov i årene som kommer må møtes med en økt satsing på kollektivtrafikken og utvikling av effektive knutepunkt som gjør det enklere for alle å bruke kollektivtrafikken. Fosen understreker at NSB står i en sentral rolle for å bidra til å løse disse utfordringene.

  • NSB drifter pendlertrafikken på tog i Norge. 
  • Nettbuss er landets største busselskap.
  • Rom Eiendom er landets fremste miljø på knutepunktsutvikling og NSB er en av de store eiendomsbesitterne i byer og tettsteder som skal vokse mest i årene som kommer.
  • CargoNet frakter 95 prosent av alle containere som går på tog.
Publisert: 25.04.2012, 19.39