Vis relatert innhold

Petter Eiken ny adm.dir. i Rom Eiendom

Petter Eiken

Petter Eiken er ansatt som ny administrerende direktør i Rom Eiendom AS. Han tiltrer stillingen 1. mars.

Petter Eiken har lang erfaring fra eiendoms- og entreprenørbransjen, blant annet som viseadministrerende direktør i Veidekke ASA, viseadministrerende direktør i Skanska AB og administrerende direktør i Skanska Norge. Han har også omfattende styreerfaring både fra næringsliv og offentlig virksomhet.

Rom Eiendom er et av Norges ledende eiendomsselskaper og skal i årene fremover gjennomføre en rekke store prosjekter. Rom spiller en viktig rolle som by- og stedsutvikler, og vil gjennom sitt eierskap til stasjoner og stasjonsnære områder legge til rette for utvikling av gode kollektivknuter, noe som bidrar til at flere velger å reise kollektivt.

– Med Petter Eiken som ny administrerende direktør får Rom Eiendom en profilert og erfaren leder som skal bringe selskapet videre i en spennende periode med mange og krevende oppgaver, sier Geir Isaksen, styreleder i Rom Eiendom.

 

CV Petter Eiken

Utdanning                 

 • Sivilingeniør Bygg NTH1980
 • Porsgrunn Gymnas 1973

Tidligere stillinger   

 • Skanska Norge adm.dir 2009-2011
 • Skanska AB, Viseadministrerende direktør 2004-2009
 • Ansvarlig for entreprenørvirksomheten i Norden i Skanska AB (Finland, Sverige, Norge og Danmark).  Ansvarlig for boligutviklingsvirksomheten. Ansvarlig for IT og innkjøp i konsernet
 • Skanska Norge, adm.dir 2001-2004
 • Veidekke ASA, Viseadministrerende direktør 1994-2001. Ansvarlig for byggevirksomheten 
 • Veidekke ASA, Konserndirektør 1994. Ansvarlig for konsernstab
 • Veidekke ASA, Konserndirektør 1993. Ansvarlig for divisjon Nord
 • Veidekke ASA, Prosjektleder 1987- 1993
 • Veidekke ASA, systemsjef 1986-1987
 • Ing. F. Selmer AS, Prosjektingeniør 1981-1984
 • NTH, Institutt for anleggsdrift, vitenskapelig assistent 1980-1981

Styreerfaring

Styreleder

 • Norges Byggforskningsinstitutt (1997-2004)
 • Byggekostnadsprogrammet (2005-2010)
 • Norsk Jernbanedrift (Fra 2012)
 • Kaare Mortensen AS (Fra 2012)
 • Totaltek AS (Fra 2012)
 • Høyer Finseth (Fra 2013)
 • Bygg21 (Fra 2013)

Styremedlem:

 • Veidekke ASA (1990-1992 ansatte representant)
 • Aase Byggadministrasjon (Fra 2012)
 • Gassnova SF (Fra 2012)
 • Forny AS (Fra 2013)
 • Arkitektur og designhøyskolen (Fra 2013)
Publisert: 10.01.2014, 12.30