Vis relatert innhold

Penger til miljøtiltak

NSB-konsernet har i høst fordelt en halv million kroner til tre organisasjoner som skal gjennomføre forskjellige miljøtiltak. Grønn Hverdag, Miljøagentene og Naturvernforbundet delte pengene.

Hvert år deler NSB ut en million kroner til organisasjoner som driver miljøarbeid. Pengene deles ut når resultatet av prosjektet foreligger. Søknaden må være godt begrunnet.

Til høstens stipendutdeling kom det 17 søknader innen fristens utløp. Mange søkte om støtte uten at tiltaket verken var beskrevet eller innenfor stipendets formål. Det var likevel ikke vanskelig å finne gode søknader.

Høstens utvalgte representerer har alle sammen det som kan beskrives som tiltak med solid forankring i grasrotaktiviteter og/eller viktige spørsmål der klima, miljø og samferdsel er ett.

Grønn hverdag har en landsomfattende kampanje de kaller Beintøft. Det handler om å få barn til selv å gå til skolen i stedet for å bli kjørt av foreldre. Dette skjer ved at skole, kommune, veimyndigheter og andre legger forholdene til rette for sikre løsninger og støtteaktiviteter.

Egen helse, gode vaner og bedre miljø er stikkord for dette arbeidet. Sunne holdninger og gode erfaringer er den beste plattform for de som skal leve en grønn hverdag. Prosjektet har fått 200 000 kroner

Miljøagentene har en miljørapport de trykker opp i nye opplag og distribuerer til sine medlemmer og lag over hele landet. Det har i mange år vært et godt samarbeid mellom NSB Persontog og Miljøagentene. Dette kan også utvides til andre områder. Prosjektet er tildelt 100 000 kroner.

Naturvernforbundet har planer om et omfattende arbeid for å få gjennomslag for rask utbygging av Intercitytriangelet. De vil avholde flere konferanser, lage et notat med særlig vekt på godstransport og med massemedia som kanal for budskapene. Prosjektet er tildelt 200 000 kroner.

Publisert: 18.12.2012, 20.47