Vis relatert innhold

NSB om jernbanereformen

konduktør. Foto: Knut Bry

Samarbeidspartiene på Stortinget presenterte i dag forslag til jernbanereform. – De som reiser med jernbanen i dag får ikke et godt nok tilbud. NSB er opptatt av at reformen skal bidra til bedre togleveranser for kundene og en mer effektiv utnyttelse av ressursene som investeres i jernbanen, sier konsernsjef Geir Isaksen i NSB.

– Vi vil nå bruke litt tid på å sette oss inn i hva regjeringen foreslår i den nye reformen, for å kommentere forslaget i mer detalj, sier Isaksen.

Invitasjon til pressekonferanse

Tid: Tirsdag 12. mai kl. 14.00
Sted: NSBs hovedkontor, Schweigaards gate 23, Oslo

Konsernsjef Geir Isaksen i NSB vil være tilgjengelig for separatintervju etter pressekonferansen.

For spørsmål, ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver Erik Lødding i NSB: 930 07 689

Publisert: 11.05.2015, 17.43