Vis relatert innhold

NSB legger fram resultater og reisetall

togpassasjerer

Konsernsjef Geir Isaksen i NSB legger fredag 5. juni fram økonomiske resultater og oppdaterte reisetall.

Tallene viser at stadig flere velger å reise med toget. Salg og videreutvikling av eiendom i eiendomsselskapet ROM Eiendom gjør at NSB-konsernet leverer et nytt rekordresultat.

Jernbanereformen

NSB vil avgi betydelig virksomhet som følge av jernbanereformen. Det er viktig at man tar vare på det gode arbeidet som i dag gjøres i disse virksomhetsområdene, og at det som blir igjen i NSB-konsernet får gode rammebetingelser slik at vi lykkes i våre leveranser også i tiden som kommer.

Pressekontakt
Kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby, mob. 916 53 449

Sted: Schweigaards gate 23, Oslo

Tid: Fredag 5. juni kl. 11.00

Publisert: 03.06.2015, 12.17