Vis relatert innhold

NSB-konsernets beste resultat noensinne

I årets åtte første måneder har nær 115 millioner passasjerer reist med NSB-konsernets busser og tog. Samlet sett øker omsetningen i konsernet med 10 prosent, mot samme periode i fjor, og NSB leverer et resultat etter to tertialer som er det beste i NSBs historie.

– Alle våre forretningsområder viser resultatmessig framgang. Det er gledelig å se at vi nå høster frukter av hardt og målbevisst arbeid over lang tid, sier Geir Isaksen, konsernsjef i NSB.

NSB-konsernets resultat før finansposter og skatt for årets åtte første måneder var på 1.038 millioner kroner. Det er en bedring på 566 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor.

Økt passasjertall og bedre driftsresultat

Togene fraktet 35,2 millioner passasjerer, opp fra 33,8 millioner året før, mens det er registrert 79,6 millioner bussreiser hittil i år mot 80,1 millioner på samme tid i fjor. Omsetning i persontogvirksomheten økte med 6 prosent, mens kostnadene økte med 2 prosent i forhold til 2011. Resultat før finansposter og skatt for perioden er 271 millioner kroner, en forbedring på 176 millioner kroner

– Dette er gode resultater. Nå jobber vi fremover med å kunne tilby et enda bedre tilbud med nytt rutetilbud fra desember, bedre rutestruktur, hyppigere avganger og nye tog, sier konsernsjefen.

Sterkt i eiendom

Eiendomsvirksomhetens resultat før finansposter og skatt er 686 millioner kroner, en økning på 302 millioner kroner i forhold til 2011.

– Økningen skyldes i hovedsak resultat fra salget av det første av de tre DNB-byggene i Bjørvika, men vi har mange prosjekter vi jobber med rundt stasjoner og kollektive knutepunkter.

Bedring i buss, vedlikehold og gods

Nettbuss økte omsetningen med 13 prosent, mens driftskostnadene økte med 14 prosent. Resultat før finansposter og skatt er 116 millioner kroner en forbedring på 16 millioner kroner.

Togvedlikeholdsselskapet Mantena økte resultat før finansposter og skatt til 30 millioner kroner i årets åtte første måneder, opp fra 17 millioner kroner i 2011.

Det er fortsatt underskudd i godsvirksomheten. Resultat før finansposter og skatt er -56 millioner kroner, en forbedring på 72 millioner kroner i forhold til 2011.

– Resultatene innen godsvirksomheten er fortsatt for alt for svake, men vi ser at de vedlikeholdstiltakene Jernbaneverket har gjennomført nå begynner å gi resultater i form av færre forsinkelser de siste månedene. Det bør gi grunnlag for at vi igjen kan få en vekst i gods på jernbanen, sier han.

Stor befolkningsvekst krever kollektive løsninger

NSB er opptatt av å møte utfordringene knyttet til befolkningsveksten de neste årene.

– I løpet av de neste 16 årene kommer befolkningen i Norge til å øke med én million. Det meste av denne veksten vil skje i og omkring de store byene, og det skaper et stort transportbehov.  Det stiller høye krav til oss som leverandør av gode løsninger for kollektivtrafikken, sier Isaksen.

Han trekker spesielt fram behovet å se boligbygging og utvikling av jernbanetilbudet i sammenheng i forbindelse med jernbaneutbyggingen rundt de store byene.

– Det er tverrpolitisk enighet om å satse på jernbane. Det er videre stor interesse i byer og tettsteder for å utvikle gode løsninger der folk kan bo, handle og arbeide uten å måtte basere seg på bruk av bil. Vårt datterselskap Rom Eiendom er ledende på utvikling av det vi kaller kollektive knutepunkter, og blir invitert inn i stadig flere utbyggingsprosjekter for å ivareta dette aspektet av byutviklingen. Vi er glad for å kunne være en del av løsningen også på dette området, sier konsernsjef Geir Isaksen i NSB.


Publisert: 11.10.2012, 20.18