Vis relatert innhold

Norges første BREEAM-NOR Excellent næringsbygg

Schweigaards gate 23

Rom Eiendom AS ferdigstiller i disse dager nye hovedkontor for Gjensidige Forsikring ASA og NSB-konsernet. Byggene blir Norges første bygg med miljøsertifisering «Excellent» i BREEAM-NOR.

Kontorbyggene i Schweigaards gate 21 og 23 i Oslo er de første byggene i Norge som oppnår miljøklassifiseringen BREEAM-NOR Excellent. Byggene har for øvrig vært pilotprosjekt i arbeidet med å få implementert den internasjonale bransjestandarden til norske forhold.

Schweigaardsgate 21 og Schweigaardsgate 23 blir tildelt BREEAM-NOR Excellent design- og prosjekteringsfase sertifikat.

– Schweigaardsgate 21 og 23 vil for alltid bli et forbilde i bærekraftig bygging. Rom Eiendom har utviklet og dokumentert to bygg med bærekraft i særklasse, til beste for byggets brukere, omgivelsene og ytre miljø. På rekordtid har prosjektene gått opp en løype hvor mange andre prosjekter har tatt følge, og kvalifisert for Norges første BREEAM-NOR sertifikater. Selv om mange kommer etter, er det kun byggene i Schweigaardsgate som i dag kan dokumentere fremragende kvaliteter i form av et uavhengig og troverdig sertifikat. Vi gratulerer alle som har bidratt i prosjekteringen med Excellent innsats, og fremtidens brukere med et bærekraftig bygg, sier Sverre Tiltnes, daglig leder i NGBC.

– Med den miljøstrategien Rom Eiendom har og de miljømålene som ble satt tidlig i prosjektene Schweigaards gate 21- 23, er vi meget tilfreds med å ha oppnådd miljøklassifiseringen BREEAM-NOR Excellent. Dette har vært en fin reise hvor alle involverte fra rådgivere til utførende har bidratt for å få dette til. Resultatet er to bygg som dokumenterer kvaliteter langt utover de gjeldende byggeforskriftene. Byggene er arealeffektive, fleksible og fremtidsrettede, og gir stor merverdi for leietakere, eiere og samfunn, sier prosjektdirektør Eyvind Skaar i Rom Eiendom.   

– Vi er godt fornøyde med at vi skal flytte inn i et hus som har oppnådd BREEAM-NORs Excellent-sertifisering. Dette er et resultat av stort miljøfokus og de valg som er gjort i byggeprosessen, og gjennom det vi selv skal bringe med oss inn i huset, og et godt samarbeid med utbygger, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad i Gjensidige Forsikring.

– Vi er stolt over at vi nå skal flytte inn i et av Norges mest miljøvennlig bygg.  Vi skal sørge for å bidra til en samfunnsutvikling der stadig flere kan reise kollektivt. Det gjelder ikke minst våre egne ansatte. Det har vi fått til med det nye hovedkontoret som er plassert ved Oslo S slik at vi kan bruke buss, t-bane, trikk eller tog til jobb. Bygget er også godt tilrettelagt for de som ønsker å sykle til og fra jobb. Dette er et fremtidsrettet bygg med høye miljøkvaliteter, avslutter konsernsjef Geir Isaksen i NSB.

Les mer hos Rom Eiendom

Publisert: 14.06.2013, 15.37