matpatoget

Mer mat på toget

Handler du på Kiwi eller Spar? Da er sjansen stor for at varene du kjøper har foretatt en togreise.

Asko Transport, som frakter varer for NorgesGruppen, har på få år blitt en av CargoNets største kunder.

– Vi frakter vel rundt 17 000 containere i året med tog. I år kjøper vi faktisk tjenester hos CargoNet for 60 millioner kroner, sier direktør Kjell Kirkeby i Asko Transport.

Han anslår at Asko Transport har økt varetransporten på jernbanen med rundt 50 prosent de siste årene. Og ambisjonen er klar. Det kan bli mer gods på jernbanen.

Miljø viktig

– Miljøriktig transport er svært viktig for oss. Da har vi to ting vi kan jobbe med. Vi kan sørge for at lastbærerne er så fulle som mulig når de transporteres. Og vi kan flytte gods fra veiene og til jernbanen, sier Kirkeby.

Med stadig flere trailere på norske veier, er det et viktig miljøbidrag å få gods på jernbanen. Det har altså Asko Transport jobbet aktivt med over flere år. Kirkeby er klar på hvor jernbanen har sitt største konkurransefortrinn.

– Vi ser at jernbanen er konkurransedyktig på strekninger over 500 kilometer. For oss betyr det frakt av gods mellom Oslo og Bergen, Stavanger, Trondheim eller på Nordlandsbanen eller ARE-toget til Narvik.

– Noe av det mest spennende med Asko er at det er en relativt ny kunde med en tydelig miljøprofil. Dette er en krevende kunde, som gjør at vi hele tiden utvikler oss. Klarer vi å levere til Asko, klarer vi å levere til alle andre kunder, sier salgs- og markedsdirektør Knut Brunstad i CargoNet.

Ferskvarer

Årsaken til at Asko er spesielt krevende som kunde er varene som de frakter på jernbanen. Asko sender nemlig alle varetyper med toget. Det betyr også ferskvarer som egg, kylling, ferskt kjøtt og pålegg, i tillegg til frysevarer, tørrvarer og mye annet.

Mange av oss kan tenke at dette må være et sjansespill, når vi vet utfordringene man har med signalfeil, strømbrudd og sporfeil. Faktisk går transporten stort sett helt fint.

Men samtidig er dette en av Askos største innsigelser mot CargoNet.

– Vi etterlyser at CargoNet snur seg raskere og sørger for at vi får tak i containerne våre ved sporbrudd eller andre årsaker til at toget blir stående, slik at vi får varene over på bil så raskt som mulig, sier Kirkeby.

Lytter til kundene

Han peker på at Asko som regel har stående trailere som venter på å få containerne og kjørt varene ut til butikkene. Hver time teller. Da er det viktig at CargoNet så raskt som mulig får toget til et sted der det er mulig å få containerne av toget og over på bil.

Samtidig er Kirkeby tydelig på at ting har skjedd de siste årene – i positiv retning.

– Vi har merket oss at CargoNet har blitt mye mer markedsorientert og lydhør overfor kundene. De tar grep for å ta vare på kundene sine, sier han.

Han mener også at CargoNet prismessig er på rett vei. Miljø alene er nemlig ikke nok til å få transportørene til å velge jernbane fremfor vei.

– Dette handler om å levere høy kvalitet til lavest mulig kostnad, sier Kirkeby, og legger til at det nok har vært sunt for CargoNet å få konkurranse fra flere andre godstransportører på jernbanen.

Asko er likevel svært godt fornøyd med CargoNet, både på markedssiden og i den løpende dialogen når varene skal rundt om i landet.

– Vi jobber aktivt for å løse problemene når de oppstår, for å finne alternativer for å få varene frem. Dette er et område vi jobber aktivt med for å bli bedre på, understreker Brunstad i CargoNet.

Lys fremtid

Hvorfor går så ikke enda mer varer på jernbanen. For Askos del skyldes det i stor grad at togenes avgangs- og ankomsttider ikke helt passer med vareflyten som må til for å sørge for at butikkene har ferske varer i butikkene. Aller helst ville han sett kortere og hyppigere tog på jernbanen.

Både Brunstad og Kirkeby er imidlertid klare på én ting. Fremtiden for transport av næringsmidler på jernbanen er lys.

– Vi ser at vareeierne ønsker å ta grep for å sikre miljøvennlig transport av varene sine. Det er et stort potensial for stadig mer næringsmidler på togene våre, sier Brunstad.

Publisert: 20.08.2015, 09.30