Vis relatert innhold

Må prioritere vedlikehold

NSB er godt fornøyd med at regjeringen har tidfestet intercity-utbyggingen. Men vedlikehold må prioriteres.

– Samtidig er vi bekymret over at flere feil på bane, strøm og signalanlegg fører til forsinkelser og innstillinger av tog. Derfor er det viktig at Jernbaneverket får nok penger til å bedre situasjonen raskt, sier konsernsjef Geir Isaksen i NSB.

– Det er bra at penger til vedlikehold økes, men det er bekymringsfullt at dette først får full effekt etter fire år av planperioden, sier  Isaksen.

Han mener det er viktig at togreisende nå får en bedre hverdag.

– Vi ser at kundene våre ikke får det tilbudet som gjør at de får hverdagen til å fungere. Togene må holde rutetidene, og vi må unngå det store antallet signalfeil og annet som stopper togene. Dette kan kun skje gjennom en stor og snarlig satsing på vedlikehold, sier Isaksen.

Regjeringens forslag til Nasjonal transportplan inneholder forbedringer for godstrafikk på jernbanen. I tillegg til forbedringer som følge av byggingen av dobbeltspor til Hamar, Tønsberg og Fredrikstad, foreslår regjeringen å bruke 2,9 milliarder kroner på bygging av kryssingsspor.

Målet er å øke godskapasiteten på jernbanen med mellom 20 og 50 prosent.

– Kapasiteten for godstransport krever et kraftig løft for at vi skal kunne flytte mer gods fra vei til bane, derfor er dette et riktig steg. Samtidig er det aller viktigste tiltaket også for gods på bane å sikre et godt vedlikehold av jernbanen slik at godset kommer fram til avtalt tid, sier Isaksen.

Isaksen understreker at satsing på vei også er viktig.

– Vi ser at busstrafikken sliter i rushtiden rundt de aller fleste større byene i Norge. Derfor er det viktig at det satses på økt veikapasitet, kollektivfelt og stoppmuligheter på innfartsårene for å sikre at bussene kan gjøre sin del av transportjobben, sier Isaksen.

Publisert: 12.04.2013, 12.28