Vis relatert innhold

Må styrke vedlikeholdet

togpassasjerer

Stadig flere tog blir forsinket som følge av feil med infrastrukturen. Vedlikehold må prioriteres i langt større grad enn det legges opp til.

– Det er viktig at Jernbaneverket får nok penger til å styrke vedlikeholdet raskt, sier konsernsjef Geir Isaksen i NSB.

I den nye nasjonale transportplanen er det lagt opp til økt vedlikehold på jernbanen. Men Isaksen er bekymret over at satsingen først får full effekt fire år ut i planperioden.

Uholdbart at feil øker

– Kundene våre fortjener et bedre tilbud og en forutsigbarhet som gjør at hverdagen for de som pendler går opp. Økende antall feil på infrastrukturen er uholdbart, og når jernbaneverket nå varsler enda flere feil i tiden fremover er dette uholdbart for NSB og våre kunder. Togene må holde rutetidene, og vi må unngå store feil med infrastrukturen som forsinker togene. Veiene er fulle og folk strømmer til toget.  Skal vi forhindre kø, kork og kaos må vi satse stort på de kollektive løsningene. Da må vi få en stor og snarlig satsing på vedlikehold, sier Isaksen.

I august var punktligheten til NSB persontog på 87 prosent, mens den var 89 prosent i september.

I september skyldes 17 prosent av forsinkelsene skyldes forhold i NSB, som feil ved togmateriell eller stasjonsopphold som tar for lang tid. 60 prosent av forsinkelsene skyldes feil med infrastruktur. 23 prosent av forsinkelsene skyldes andre årsaker.

Stort etterslep

– Vi ruster opp togparken vår med stadig flere nye tog. Samtidig har vi satset kraftig på vedlikehold av togene de siste årene. Det har gjort at andelen forsinkelser med utgangspunkt i NSB-forhold synker, sier Isaksen, og fortsetter:

– Vi jobber målrettet for å skape bedring og vi har absolutt ting vi må jobbe for å bli bedre på. Mye går i riktig retning, men når vi likevel ikke greier å gi kundene et godt nok tilbud, så skyldes det i stor grad at det er et stort etterslep i vedlikeholdet av jernbanen. Vi er bekymret over at det ikke satses nok på å styrke vedlikeholdet på kort sikt, for å sikre at togene kan kjøre i tide. Her må politikerne spille Jernbaneverket gode. Når Jernbaneverket lykkes, så lykkes også vi.

Rammer gods hardt

Også godstransporten på jernbanen rammes hardt av manglende vedlikehold. Ved en rekke anledninger har godstransporten på bane stoppet opp over lengre tid. Fram til utgangen av august måtte CargoNet innstille hele 229 togavganger på grunn av feil med infrastrukturen. Som følge av raset som stengte Bergensbanen må CargoNet innstille ti tog daglig.

– Dette får store økonomiske konsekvenser på kort sikt for vårt godsselskap CargoNet. Men verre er det at transportørene over tid mister tillit til jernbanen. Jernbanens andel av godstransporten faller fordi vi ikke klarer å levere varene på rett sted til riktig tid. Det betyr flere trailere på veiene, sier Isaksen.

punktlighet1

punktlighet2

punktlighet3

Publisert: 21.10.2013, 19.33