Vis relatert innhold

Lederskifte i Mantena AS

tomm_bratenTomm Bråten er ny administrerende direktør i Mantena.

Administrerende direktør Ole Edvardsen i Mantena trer av med pensjon til høsten. Ny administrerende direktør blir Tomm Bråten.

Edvardsen har informert styret i Mantena om at han ønsker å tre tilbake med pensjon når han fyller 62 år til høsten. Styret i Mantena har derfor ansatt Tomm Bråten som ny administrerende direktør i Mantena AS.

 – Vi setter stor pris på innsatsen Edvardsen har lagt inn for å videreutvikle Mantena i en svært positiv retning de siste årene. Han har kontinuerlig jobbet for å forbedre Mantenas kundeleveranser. Mantena har en sterk posisjon som ledende leverandør av verkstedtjenester til skinnegående materiell i Norge og Sverige og er en viktig bidragsyter for at togene skal kunne gå i rute. Styret i Mantena er trygg på at Bråten vil sikre en god utvikling videre for selskapet, sier styreleder Geir Isaksen i Mantena.

Bråten er ansatt i Mantena, men er utleid i stillingen som administrerende direktør for TBT AB i Stockholm. TBT er ett felles selskap med MTR Corporation som har ansvaret for vedlikehold av tunnelbanemateriellet i Stockholm. Tomm var før han kom til TBT leder og ansvarlig før etableringen av Mantena Sverige AB.  Før dette har han vært verkstedsjef i Lodalen samt vært flere år i forskjellige stillinger i NSB.

– Mantenas suksess er fornøyde kunder gjennom at vi leverer som avtalt. I felleskap med de ansatte vil jeg fortsette å utvikle selskapet til beste for alle – kunder og medarbeidere. Vårt mål må være at det skal være vanskelig å velge annet alternativ enn Mantena, sier Tomm Bråthen.

Bråten tiltrer stillingen når hans etterfølger i TBT AB i Stockholm er klar. Det vil skje i løpet av våren.

Ved spørsmål til styreleder Geir Isaksen i Mantena, kontakt:
Mai-Bente Paulsen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Tlf. 472 85 656

Ved øvrige henvendelser, kontakt:
Tone Sande, personal- og organisasjonssjef Tlf. 916 51 974

Publisert: 05.03.2014, 14.11