Vis relatert innhold

Kommentar fra NSB om jernbanereformen

togpassasjerer

– NSB har kun mottatt muntlige redegjørelser om forslagene til jernbanereform. Vi kan derfor ikke kommentere disse forslagene. NSB kommer tilbake med kommentarer når vi har fått mer fakta om reformen, sier konsernsjef Geir Isaksen i NSB.

Utover dette gir ikke NSB noen kommentarer.

Publisert: 06.03.2015, 16.32