Vis relatert innhold

NSB kjøper ytterligere 16 nye lokaltog

Samferdselsminister Marit Arnstad kunngjorde 15. november at regjeringen stiller opp med garantiene som gir NSB mulighet til å bestille ytterligere 16 nye lokaltog.

- Jeg er glad for regjeringen nå legger til rette for at NSBs kunder får reise med bedre tog. Nye tog betyr at passasjerene får et moderne og mer driftssikkert tilbud, sier Marit Arnstad.

De nye togene bestilles av Stadler, og er identiske med lokaltogene som har begynt å trafikkere Kongsberg-Eidsvoll. Flirt-togene skal erstatte gamle tog som er modne for utskifting.

- Alle prognoser tilsier at det blir et økende behov for kollektivtransport de nærmeste årene. Det er viktig at vi klarer å fornye materiellet og utvide kapasiteten. sier konsernsjef i NSB, Geir Isaksen.

NSB konsernet skal selv finansiere togene. Garantien fra staten skal sikre at NSB ikke lider tap dersom det blir besluttet at togdriften skal konkurranseutsettes og NSB eventuelt ikke får utnyttet eller solgt togene.

For Tom Ingulstad, konserndirektør i NSB og leder for NSB Persontog er 15. november en merkedag.

- Først og fremst er det gledelig at vi kan tilby passasjerene et enda bedre tilbud i fremtiden, med mer moderne og driftssikre tog. I kontrakten med Stadler har vi opsjon på inntil 100 togsett i tillegg til de 50 togene NSB allerede har kjøpt. Nå får vi glede av denne opsjonen som sikrer konkurransedyktige betingelser. Stadler kan opprettholde sin produksjonslinje og vi får et velprøvd produkt. 

Togene som nå bestilles skal erstatte eldre lokaltog (Type 69D), og skal blant annet trafikkere strekningene Skøyen-Mysen og Skøyen-Moss. Dermed blir Flirt-togene også å se på Østfoldbanen i fremtiden.

Togene leveres fortløpende fra forsommeren 2014 og settes deretter inn i trafikk etter hvert som de er testet og godkjent.

Total pris for de 16 nye togene er om lag 1,3 milliarder kroner.

Publisert: 15.11.2012, 20.43