Vis relatert innhold

Helhetlig kollektivtilbud langs Østfoldbanen

Buss, tog, trikk og T-bane må samkjøres i større grad. Og billettprisene må bli enklere å forstå for de reisende. Derfor etablerer nå Østfold fylkeskommune, Ruter og NSB samarbeidet «Sømløst i sør».

Torsdag 11. april undertegnet Østfold fylkeskommune, Ruter og NSB samarbeidsavtalen som skal sikre et helhetlig kollektivtilbud langs Østfoldbanen.  

Målet er at det er kundenes reisebehov som skal være utgangspunktet i planleggingen. I dag planlegges togtilbudet av Staten og øvrig kollektivtransport blir planlagt lokalt. Dette fører ofte til at kollektivreisen ikke blir optimal. «Sømløst i sør» skal sikre en bedre samordning av kollektivtransporten når Follobanen er ferdig bygget. Det gjør man gjennom å planlegge helhetlig ut fra kundenes behov – og sikre gode knutepunkter som binder sammen buss, tog, trikk og t-bane.

- Om vi skal nå målet om flere reisende i kollektivtransporten, må tilbudet gjøres så godt og så enkelt som mulig. Sømløse overganger mellom buss i Østfold – tog - og kollektivtrafikk i Oslo er et stort og viktig skritt i riktig retning, sier Ole Haabeth, fylkesordfører i Østfold fylkeskommune.

-Vi  gjøre det enklere å reise kollektivt, slår Ruters administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen fast. Han fremholder at den historiske samarbeidsavtalen er et stort skritt i riktig retning for å gjøre kollektivtrafikken enda mer tilgjengelig, enkel og bekymringsløs for de reisende.

- Kundene skal oppleve forutsigbarhet fra reisens start til slutt. Vår oppgave er å sørge for å fjerne det som kan oppfattes som tungvinte administrative barrierer hvor det er flere ulikheter enn likheter, sier Ruter-sjefen.

– Vi har den siste tiden brukt mye tid på å reise rundt å snakke med ordførere. De sitter tett på problemstillingene, sier konsernsjef Geir Isaksen i NSB.

– De påpeker at for deres innbyggere er reisen til og fra jobb vanskelig fordi bussen og toget ikke korresponderer. Samtidig er mange politikere lokalt frustrerte over at det er så vanskelig å få til en helhetlig planlegging av tilbudet. Derfor vil NSB være pådrivere både i «Sømløst i sør», men også andre steder i landet slik at de reisende får et så helhetlig, enkelt og forutsigbart kollektivtilbud som mulig, avslutter Isaksen.

For ytterligere informasjon:

Østfold fylkeskommune: Fylkesordfører Ole Haabeth, mobil 908 58 708

Ruter: Informasjonssjef Gry Isberg, mobil: 464 093 04

NSB-konsernet: Leder for kommunikasjon og samfunnskontakt, Mai-Bente Paulsen, mobil: 472 85 656

Publisert: 12.04.2013, 06.28