Der Norge og Sverige møtes. Foto: IMG

Grenseløst samarbeid

På Storlien på svenskegrensa møtes norske Meråkerbanen og svenske Mittbanan. Når togene kjøres av samme selskap blir det nye muligheter – også for reiselivet.

På norsk side av grensa kjører NSB tog fra Trondheim/Heimdal. På svensk side kjører datterselskapet Tågkompaniet for Norrtåg fra Sundsvall. På Storlien på grensa møtes de. Et tett samarbeid skal knytte Trondheim og Midt-Norge bedre sammen med Åre og Östersund i Jämtland.

– Dette gir oss muligheten til å samarbeide tett for å finne gode løsninger for kundene, for å gjøre det enkelt å kjøpe billett, sikre riktige priser og rabatter, gi kundene god informasjon og sørge for at de samme kundene får god informasjon dersom det oppstår avvik og togene ikke går, sier salgs- og markedsansvarlig Hilde Lyng i NSB.

Nytt marked

Nylig inviterte Tågkompaniet og NSB reiselivet på norsk og svensk side for å diskutere samarbeid til beste for alle parter. Det ble en givende workshop i Åre.

– Det er veldig positivt at aktører som NSB og Tågkompaniet tar initiativ for å samle reiselivsnæringen og jobbe sammen for å bygge attraktive produkter og opplevelser for gjester både på norsk og svensk side av grensen, sier Sunniva Evjen i Visit Trondheim.

Hun ser muligheter for blant annet å markedsføre julemarkedet i Trondheim også i Sverige for første gang.

– Dette er et helt nytt marked for oss, som gir oss nye muligheter. Vi ser nå på hvordan vi kan bidra til å markedsføre hverandre og knytte sammen reiselivet både på norsk og svensk side til én region. Vi ser jo allerede at med en ganske kort togtur så kan man bo i Trondheim og stå på ski i Åre, sier Evjen.

Bidrag til alle

– At Tågkompaniet og NSB i samarbeid kan bidra til økt turisme i både Jämtland og Trondheim er selvsagt interessant også for oss. På denne måten kan vi også øke togreisene, sier affärschef Maria Cederberg i Tågkompaniet, med ansvar for Norrtåg-anbudet som kjører fra Sundsvall til Storlien.

– Vi har en god dialog og ser at vi med en liten innsats fra hver og en kan gjøre en stor innvirkning på det totale tilbudet, sier Cederberg.

Hilde Lyng i NSB sier det slik:

– At vi er samme selskap gjør rett og slett at vi ønsker hverandre alt godt. Vi jobber sammen for hverandre og mot vårt felles beste. Vi skal også i fremtiden samarbeide tett både med togtilbudet over grensen, men ikke minst sammen med reiselivet i området.

Publisert: 16.01.2017, 12.11