Konduktør foran tog. Foto: Knut Bry

Flere tog enn noensinne

Fra 14. desember tilbyr NSB flere tog enn noensinne, med økt togfrekvens på Østlandet, flere avganger på Sørlandsbanen og nytt lokaltogtilbud i Trøndelag.

Fast ti-minutters frekvens mellom Norges sju største stasjoner fra kl. 07.00 til kl. 23.00 alle hverdager, flere avganger på Sørlandsbanen og et nytt lokaltogtilbud til over 85 000 innbyggere sør for Trondheim.

Dette er hovedtrekkene når NSB gjør ruteendringer 14. desember 2014.

Det er stor befolkningsvekst rundt de største byene. Dette krever langsiktig og helhetlig planlegging av kollektivtilbudet. Bare i Oslo og Akershus blir det over 400 000 flere mennesker de neste 30 årene.

- Med ruteendringen gjør NSB det som nå er mulig for å møte befolkningsveksten de kommende årene, sier konsernsjef Geir Isaksen.

Utnytte tilgjengelige ressurser

Utviklingen av et togtilbud handler om å utnytte tilgjengelige resurser best mulig for flest mulig.

- Det er gjort en stor innsats i å bygge ut jernbanen, noe som har vært en forutsetning for at vi skal få til dette løftet for kundene våre. Jernbaneverket fortsetter dette arbeidet, slik at NSB i fremtiden kan gi enda flere kunder et forbedret tilbud, sier Isaksen. 

Aldri før har det gått tog så ofte

NSB presenterer et godt og tilrettelagt tilbud slik at toget blir det beste alternativet for enda flere

- Det betyr en enklere hverdag ved at folk kommer seg raskere til og fra jobb og hyppigere mellom byer i de delene av landet der befolkningen vokser raskest, forteller Isaksen.  Men selv om togene når går oftere vil det på de travleste tidene på døgnet fremdeles være trangt om plassen.

– Men med flere avganger får også kundene flere valgmuligheter og vi legger til rette for at toget blir et effektivt kollektivtilbud for flere, understreker han.

Den første store ruteendringen på Østlandet kom i 2012. Med ruteendringene den 14. desember tas et nytt steg i tilrettelegging av togtrafikk for flere reisende. 

Les mer om detaljene i ruteendringen på www.nsb.no.

Publisert: 11.12.2014, 09.49