Vis relatert innhold

Flere reiste med NSB

NSB leverte 33,7 millioner reiser til og med 2. tertial 2011. Dette er en økning på omlag 3,7 prosent, i forhold til samme periode i 2010.

Økningen skyldes først og fremst passasjervekst i byene og på de korte regiontogstrekningene Oslo – Skien, Oslo – Lillehammer, og Oslo – Halden. Antall reisende på Nordlandsbanen og lokaltog på Østlandet har også en stor prosentvis økning,

- Resultatene viser at arbeidet som vi har lagt ned for å gi et bedre tilbud til kundene våre, gir positive resultater. Vi synes derfor det er gledelig at flere totalt sett ønsker å reise med oss så langt i 2011 sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Vi ser frem til å gi kundene våre et enda bedre tilbud etter at infrastrukturen er blitt oppgradert denne sommeren og i årene som kommer, sier konserndirektør i NSB persontog, Tom Ingulstad.

Under finner du en oversikt over trafikkutviklingen for hver enkelt strekning.

NSB Regiontog:

NSB Regiontog på Østfoldbanen, Oslo – Halden (Göteborg) 
På NSB Regiontog på Østfoldbanen Oslo – Halden var det fire prosent flere kunder til og med 2. tertial 2011 sammenlignet med 2010. Passasjerene er registrert på tellepunkt Moss. Totalt reiste 884 000 passasjerer med NSB Regiontog mellom Oslo og Halden. Passasjerer på NSB Lokaltog på Østfoldbanen er ikke regnet inn. NSB Regiontog mellom Halden og Göteborg hadde en nedgang på 13 prosent frem til og med 2. tertial 2011, sammenlignet med året før. NSB hadde 88 000 passasjerer mellom Halden og Göteborg, med tellepunkt Halden. 
Kontaktperson: Terje Andersen, mobil: 916 69 260

NSB Regiontog på Dovrebanen, Oslo - Lillehammer 
På NSB Regiontog mellom Oslo og Lillehammer var det fire prosent flere reisende frem til og med 2. tertial 2011, sammenlignet med samme periode året før. Passasjerene er registrert på tellepunkt Hamar. Totalt 834 000 reiste forbi tellepunktet på NSBs tog mellom Oslo og Lillehammer i 1. og 2. tertial 2011. 
Kontaktperson: Øyvind Aasheim, mobil: 916 73 556

NSB Regiontog på Vestfoldbanen, Oslo - Skien 
På NSB Regiontog på Vestfoldbanen var det 12 prosent flere kunder frem til og med 2. tertial 2011 sammenlignet med året før. Totalt var det 1.1 millioner reisende på NSB Regiontog mellom Oslo og Skien, registrert på tellepunkt Drammen, i 1. og 2. tertial 2011.
Kontaktperson: Pål Hansen, mobil: 917 54 252

NSB Regiontog på Nordlandsbanen, Trondheim - Bodø 
På NSB Regiontog på Nordlandsbanen mellom Trondheim og Bodø var det 12 prosent flere kunder i 1. og 2. tertial 2011 sammenlignet med året før. Totalt reiste 125 000 med Nordlandsbanen i denne perioden, registrert på tellepunkt Mo i Rana. 
Kontaktperson: Bjørn Tore Hansen, mobil: 913 71 337

NSB Regiontog på Rørosbanen 
På NSB Regiontog på Rørosbanen var det én prosent færre reisende frem til og med 2. tertial 2011 sammenlignet med samme periode i 2010. Totalt reiste 127 000 med tog på Rørosbanen mellom Hamar og Røros i 1. og 2. tertial 2011. Passasjerene er registrert på tellepunkt Hamar. 
Kontaktperson: Hilde Lyng, mobil: 916 72 135

NSB Regiontog på Raumabanen mellom Dombås og Åndalsnes 
På NSB Regiontog på Raumabanen var det én prosent færre kunder frem til og med 2. tertial 2011 sammenlignet med samme periode året før. Passasjerene er registrert på tellepunkt Åndalsnes. Totalt 60 000 kunder benyttet NSB Regiontog mellom Dombås og Åndalsnes i 1. og 2. tertial 2011. 
Kontaktperson: Tove Sylte, mobil: 916 73 999

NSB Regiontog på Sørlandsbanen mellom Oslo og Kristiansand 
På NSB Regiontog på Sørlandsbanen mellom Oslo og Kristiansand var det uendret antall passasjerer frem til og med 2. tertial 2011 sammenlignet med samme periode 2010. Passasjerene er registrert på tellepunkt Lunde. 300 000 kunder benyttet NSB Regiontog mellom Oslo og Kristiansand i 1. og 2. tertial 2011. 
Kontaktperson: Dag Brekkan, mobil: 916 77 521

NSB Regiontog på Sørlandsbanen, Kristiansand - Stavanger 
Regiontogene på Sørlandsbanen mellom Kristiansand og Stavanger hadde fire prosent færre kunder frem til og med 2. tertial 2011 sammenlignet med året før. Passasjerene er registrert på tellepunkt Sira. 266 000 kunder passerte Sira med NSB Regiontog mellom Kristiansand og Stavanger i 1. og 2. tertial 2011.
Kontaktperson: Dag Brekkan, mobil: 916 77 521

NSB Regiontog på Dovrebanen mellom Oslo og Trondheim 
Togene mellom Oslo og Trondheim hadde tre prosent færre kunder frem til og med 2. tertial 2011 sammenlignet med 2010. Passasjerene er registrert på tellepunkt Hjerkinn. 299 000 kunder benyttet NSB Regiontog mellom Oslo og Trondheim i 1. og 2. tertial 2011.
Kontaktperson: Tove Sylte, mobil: 916 73 999

NSB Regiontog på Bergensbanen mellom Oslo og Bergen 
NSB Regiontog på Bergensbanen hadde en nedgang på seks prosent frem til og med 2. tertial 2011 i forhold til samme periode året før. Passasjerene er registrert på tellepunkt Finse. 474 000 kunder benyttet NSB Regiontog mellom Oslo og Bergen i 1. og 2. tertial 2011.
Kontaktperson: Henning Lirhus, mobil: 916 66 064


NSB Lokaltog:

NSB Lokaltog i Bergen 
På NSB Lokaltog Bergen - Voss - Myrdal var det tre prosent flere kunder frem til og med 2. tertial 2011 ved tellepunkt Bergen, sammenlignet med samme periode i 2010. 938 000 passasjerer benyttet NSB Lokaltog mellom Bergen og Myrdal i 1. og 2. tertial 2011.
Kontaktperson: Henning Lirhus, mobil: 916 66 064

NSB Lokaltog i Trøndelag 
På NSB Lokaltog i Trøndelag mellom Trondheim og Steinkjer var det på tellepunkt Levanger uendret antall reisende frem til og med 2. tertial 2011 sammenlignet med året før (335 000 passasjerer). Mellom Trondheim og Røros var det på tellepunkt Støren en nedgang på fire prosent (51 000 passasjerer). På NSB Lokaltog mellom Trondheim og Storlien var det ved tellepunkt Storlien fire prosent færre kunder i 1. og 2. tertial 2011 sammenlignet med året før. (45 000 passasjerer).
Kontaktperson: Hilde Lyng, mobil 916 72 135


NSB Lokaltog på Arendalsbanen
På NSB Lokaltog mellom Arendal og Nelaug var det seks prosent færre kunder til og med 2. tertial 2011 sammenlignet med samme periode i 2010. 34 000 passasjerer benyttet NSB Lokaltog mellom Arendal og Nelaug i 1. og 2. tertial 2011. Tellepunkt Arendal.
Kontaktperson: Dag Brekkan, mobil: 916 77 521

NSB Lokaltog i Osloområdet
NSB Lokaltog i Oslo-området hadde en passasjeroppgang på 3,3 prosent frem til og med 2. tertial 2011 sammenlignet med samme periode året før. 
Kontaktpersoner: Mari Bragstad, mobil: 916 62 766

NSB Lokaltog i Stavanger
NSB Lokaltog i Stavanger hadde ni og en halv prosent flere reisende basert på vårtellingen 2011, sammenlignet med året før.
Kontaktperson: Dag Brekkan, mobil: 916 77 521

For ytterligere kommentarer, vennligst kontakt NSBs pressevakt på 88 00 10 00.
 

Publisert: 09.11.2011, 15.53