Vis relatert innhold

Etablerer Materiellselskapet AS og Salg og Billettering AS

materiell-salgsselskapØystein Risan blir administrerende direktør i Materiellselskapet AS, mens Johnny Welle blir administrerende direktør i Salg og Billettering AS.

NSB har etablert egne selskaper for eierskap av togmateriell og for salgs- og billettløsninger. I løpet av 2017 overtas selskapene av Samferdselsdepartementet.

Jernbanereformen innebærer at staten overtar togmateriell og salgs- og billettløsninger for at disse skal kunne stilles til rådighet ved konkurranser på norsk jernbane.

Samferdselsdepartementet har derfor bedt NSB etablere egne selskaper for disse to områdene.

– Vi har nå formelt etablert selskapene, og det er utpekt ledere for selskapene. De to nye lederne skal så i løpet av høsten bygge opp selskapene, sier konsernsjef Geir Isaksen i NSB, som også er styreleder i begge selskapene.

Materiellselskapet AS og Salg og Billettering AS vil være i NSB-konsernets eie frem til 2017. I løpet av neste år vil de to selskapene bli overført til Samferdselsdepartementet.

– Vi er opptatt av at disse selskapene fungerer godt fra dag én i nytt eierskap. Velfungerende tog og enkle billettløsninger er viktig for dem som velger å reise med tog. Dette vil også være viktig for NSB og eventuelle andre togoperatører som kommer inn på det norske markedet, sier Isaksen.

Profesjonell togeier

Øystein Risan blir administrerende direktør i Materiellselskapet AS, og kommer fra stillingen som direktør i Trafikk og Plan i NSB.

– Materiellselskapet AS skal være en profesjonell togeier, og skal bidra til et godt og konstruktivt forhold til NSB og andre persontogoperatører på norsk jernbane. NSB har kjøpt en lang rekke nye tog de siste årene. Vi skal fortsette å fornye den norske togparken til beste for alle reisende, sier Risan.

Enkelt å velge toget

Johnny Welle blir administrerende direktør i Salg og Billettering AS. Han kommer fra stillingen som direktør i NSB fellestjenester.

– Det skal være enkelt å velge toget. Da må det også være enkelt for kundene å planlegge reiser og kjøpe billetter. Det skal vi i Salgs- og billettsystemer AS bidra til, sier Welle.

Salg og Billettering AS har også fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å etablere en nasjonal reiseplanlegger som omfatter alle kollektivmidler, i tillegg til at selskapet får ansvar for salg av togbilletter.

Publisert: 24.06.2016, 07.34