Vis relatert innhold

Et godt jernbanebudsjett - gir et bedre togtilbud på Østlandet

- Det er gledelig at NSB nå kan realisere ny rutemodell for Østlandsområdet fra desember 2014, sier konsernsjef Geir Isaksen. For mange kunder vil dette bety en stor forbedring i togtilbudet.

- Flere avganger og nye tog vil gi et vesentlig bedre tilbud til kundene våre. NSBs anskaffelse av 50 nye togsett bidrar til mer kapasitet, bedre komfort og økt pålitelighet. Togene vil gradvis bli tatt i bruk fra årsskiftet, og vil først bli satt inn i trafikk på strekningen Skien-Lillehammer, sier Isaksen.

Det nye rutetilbudet vil gi flere avganger til Øvre Romerike, Kongsvinger og Spikkestad, allerede fra desember 2012. Fra desember 2014 vil vi øke antall avganger mellom Drammen og Eidsvoll ytterligere, og tog mellom Asker og Lillestrøm vil gå hvert 10. minutt. I tillegg vil det gå tog som stopper på alle holdeplasser mellom Lillestrøm og Asker hvert kvarter, hele dagen.

NSB håper at Follobanen lar seg realisere så raskt som mulig, slik at også kundene sør for Oslo S kan få en tilsvarende forbedring av tilbudet. 

Regjeringens fortsatte satsning på vedlikehold og fornyelse av infrastrukturen er nødvendig for å kunne gi kundene et pålitelig togtilbud. I en overgangsperiode vil det som følge av dette pågå betydelige banearbeider i det sentrale østlandsområdet. For kundene vil arbeidene innebære ulemper i form av kortere eller lengre perioder med stengte banestrekninger og buss for tog.

- Vi ser fram til at arbeidet med å forbedre og fornye infrastrukturen er ferdig, slik at vi igjen kan gi kundene våre et forutsigbart togtilbud, avslutter konsernsjefen.

Om jernbane i statsbudsjettet 2012

Publisert: 06.10.2011, 15.37