Vis relatert innhold

Et godt budsjett for jernbanen

togpassasjerer

Regjeringen følger opp de løftene de har gitt om satsing på jernbanen. Det viktigste er at det kommer mer penger til vedlikehold av jernbanen. Her er etterslepet stort.

Kjøpsgarantien for 15 nye tog ligger inne i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015. NSB kjøper med disse 15 nye togene totalt 81 tog av type Flirt fra Stadler. Det siste togsettet er planlagt levert i løpet av 2016.

– De nye togene vil bli satt inn på Østlandet, for å øke kapasiteten i rushtiden inn og ut av Oslo. I tillegg får vi noe ekstra kapasitet på Jærbanen i rushtiden. Dette vil avhjelpe noe på en situasjon der det blir trangt og mange må stå på togene i rush, sier konsernsjef Geir Isaksen i NSB.

Behov for investeringer

Han understreker imidlertid at det vil være behov for ytterligere togkjøp i årene som kommer.

– Spesielt etter at vi endret rutetabellen og fikk hyppigere togavganger, ser vi at stadig flere velger å kjøre miljøvennlig med tog til og fra jobb. Den varslede intercityutbyggingen vil gi mer togtrafikk, flere reisende – og et behov for flere tog, sier Isaksen.

Stort vedlikeholdsbehov

Regjeringen foreslår nær 21 milliarder kroner til jernbaneformål i 2015. 6,5 milliarder kroner er satt av til Jernbaneverkets arbeid med drift og vedlikehold av jernbanenettet.

– Vedlikeholdsbudsjettet økes noe. Det er gledelig. Men vi ser at vedlikeholdsbehovet fortsatt er svært stort. Togpassasjerene blir alt for ofte rammet av forsinkelser og innstillinger som følge av signalfeil og feil på sporet, sier Isaksen.

I forslaget til statsbudsjett understreker regjeringen nødvendigheten av å flytte godstransport fra vei til jernbane.

– Det aller viktigste for å sikre at jernbanen kan frakte mer gods er å sikre en stabil infrastruktur. Gods kan ikke flyttes over i buss. Vi ser at godstransporten alt for ofte rammes av brudd i infrastrukturen. Det ødelegger tilliten til godstransport på bane på lang sikt, sier Isaksen.

 

 

Publisert: 08.10.2014, 14.34