Vis relatert innhold

En ny sjanse hos Nettbuss

En ny sjanse hos NettbussNettbuss i Fredrikstad står sammen med Nav samlet om satsingen på å få ungdom og innvandrere inn i bussjåføryrket. Fra venstre: Nestleder Tron Disen i Nettbuss Fredrikstad, opplæringsansvarlig Jarle Johansen, tillitsvalgt Geir Richardsen i Norsk Jernbaneforbund, assisterende regiondirektør Knut Willy Sørensen, lærling Arthur Andersen, lærling Morgan Hansen, lærling Abdiwali Mahamud Mahamed, lærling Abdhirahin Hashi Mohamed og markedskonsulent Marius Kirkeng i Nav Fredrikstad.

Det skulle bare en kaffekopp til. Så fikk sju ungdommer og innvandrere en ny sjanse - til å bli bussjåfør i Nettbuss.

Det var assisterende regiondirektør Knut Willy Sørensen i Nettbuss Øst i Fredrikstad som satte seg ned med markedskonsulent Marius Kirkeng i NAV Fredrikstad.

– Det å være IA-bedrift handler ikke kun om å jobbe med sykefravær, fastslår Sørensen.

Det hadde kommet mange innvandrere fra Somalia til Østfold. Var det noe Nettbuss kunne bidra med?

– Sammen bestemte vi oss for å lage et prosjekt der vi tok inn tre somaliere og sørget for å gi dem opplæringen de trengte. I tillegg ville vi gjøre det samme med tre ungdommer som hadde falt ut av videregående skole, forklarer Sørensen.

Målet var at de skulle få fagbrev som yrkessjåfører etter endt treårsperiode.

– Nettbuss ønsket å satse på ungdom. Vårt bidrag har vært å finne frem til aktuelle kandidater, og gitt de som trengte det muligheten til å ta førerkort og skaffe seg yrkessjåførkompetanse, sier Kirkeng.

Fornøyde lærlinger

– Jeg har blitt veldig godt mottatt her i Nettbuss og har fått veldig mange gode kollegaer, sier lærling Abdhirahin Hashi Mohamed. Han er en av det som i løpet av kort tid blir totalt fire somaliske Nettbussere.

Det synes Geir Richardsen, tillitsvalgt for Norsk Jernbaneforbund, er topp.

– Somaliere i Norge har fått et ufortjent dårlig rykte. Vi som jobber sammen med disse lærlingene har bare positive tilbakemeldinger. De er topp å jobbe sammen med, sier han.

Morgan Hansen og Arthur Andersen hadde falt ut av videregående skole. Også de er svært fornøyde med å få en ny sjanse i Nettbuss.

– Jeg får nå med Navs og Nettbuss’ hjelp muligheten til å få meg en jobb jeg har veldig lyst på. Det betyr at jeg når jeg er i fast jobb kan bidra tilbake til samfunnet, sier Andersen.

Morgan Hansen er på sin side utrolig fornøyd med oppfølgingen han får.

– Det er utrolig trivelige kollegaer her. Jeg kan alltid spørre dersom det er noe jeg lurer på og sjåførene passer veldig godt på hverandre, sier han.

Nettbuss-skolen

Prosjektet går over tre år. Etter endt prosjekt skal de være fullt utlærte - og faglærte - yrkessjåfører i Nettbuss-uniform.

Det betyr at de skal få tatt de nødvendige teoretiske fagene som skal til - etter en kartlegging av hva de fikk fullført før de falt ut av videregående skole.

Men så skal de også inn i Nettbuss-skolen.

– Vi begynner med å gi dem en tre dagers innføring i blant annet sjåførhåndboken til Nettbuss, forteller opplæringsansvarlig Jarle Johansen.

Deretter skal de blant annet læres opp i billettmaskin og teknikk. Og de får en grundig innføring kart og terreng i ruteområdet.

– Vi har rundt 140 ulike skift her, og har ikke muligheten til å kjøre gjennom absolutt alle. Derfor er det viktig at sjåførene kjenner til områdene og selv kan forstå skiftene ut fra det de vet ellers, forteller Johansen.

Og opplæringen er grundig.

– Vi må kjenne hver eneste stein i veikanten og hvert vanskelige hjørne, ler Morgan Hansen, som har kommet så langt i læreperioden at han kjører bussrutene selv.

God investering

Sørensen og Kirkeng understreker at prosjektet hadde vært umulig å gjennomføre uten et tett samarbeid med Opplæringskontoret for Service og Samferdsel.

Så langt har prosjektet vært en suksess. Både for Nav og for Nettbuss.

– For Navs del er jo dette en billig investering for å sikre varig tilknytning til arbeidslivet for personer som har falt utenfor, fastslår Kirkeng.

Nettbuss varsler på sin side at satsingen fortsetter.

– Neste år har vi som mål å ta inn tre jenter som ikke har klart å fullføre videregående skole. Vi trenger flere kvinner i dette yrket, sier Sørensen.

Begge ser fordelen av at det kommer nye og unge ansikter bak bussrattet.

– Vi er i en bransje med mange eldre arbeidstakere. Da er det viktig at unge kan se at det er andre ungdommer som kjører buss og viser at dette er et attraktivt yrke, fastslår Sørensen.

 

Publisert: 18.02.2016, 09.45