Vis relatert innhold

Effektiv knutepunktsutvikling

Lillehammer skysstasjon. Foto: Terje BorudKnutepunktet Lillehammer skysstasjon er et av prosjektene som er evaluert i rapporten. Foto: Terje Borud.

Befolkningen øker. Hvordan utvikler man gode knutepunkter som gjør det lett å reise kollektivt? En ny rapport fra Rom Eiendom forsøker å gi svaret.

Effektive knutepunkter er et viktig virkemiddel for å oppnå reduserte miljøbelastninger og mer attraktive byer. ROM Eiendom og Faveo prosjektledelse har utarbeidet en rapport om hva som bidrar til utvikling av gode kollektivknutepunkt.

Rapporten viser at de knutepunktsprosjektene som lykkes best kjennetegnes ved:

  • Offensive kommuner
  • Klare mål og ansvarsforhold
  • Riktig organisering i forhold til de funksjoner det skal legges til rette for
  • Riktig kompetanse gjennom hele prosjektforløpet

ROM Eiendom har som ambisjon å være en ledende knutepunktsutvikler. ROM Eiendom har derfor samlet og undersøkt erfaringer fra vellykkede knutepunktsprosjekter. Sentrale spørsmål er hvorfor noen lykkes, mens andre ikke blir realisert. Hvordan få til mer effektive planprosesser og samtidig ivareta de gode knutepunksløsningene?

Rapporten fokuserer ikke bare på samspillet mellom offentlige aktører, men også hvordan offentlige aktører, kommersielle utbyggere og grunneiere må samarbeide for å lykkes i knutepunktsprosjektene og beskriver metoder og modeller for utvikling av gode knutepunkter. 

Les mer hos Rom Eiendom.

Publisert: 07.01.2015, 13.57