Vis relatert innhold

Dyrt med spesialkrav på busser

Godt fornøyd med bussene til Fram. FotoMøre og Romsdal blir trukket fram som et eksempel for hvordan anbudene kan utformes. Her ble det stilt færre krav til materiellet, men det ble lagt vekt på hovedkrav som blant annet alder, antall sitteplasser og lakkering i trafikkselskapet Frams drakt. Resultatet er at halvparten av bussene gjenbrukes. Her viser sjåførene Stig Arild Hærø og Joakim Hagen frem en av bussene. (Foto: Kjetil Sunde)

Skreddersydde busser til hvert bussanbud blir både dyrt og arbeidsomt. Nå bør man innføre felles krav til busser.

Det er fylkeskommunene og de fylkeskommunale trafikkselskapene som stiller krav til hvilke typer busser som skal brukes rundt om i de ulike anbudene. Problemet er at kravene er ulike fra fylke til fylke. Det blir både dyrt og lite miljøvennlig.

Petter Kure Torgersen. Foto: Nettbuss– Vi ser at vi ikke kan gjenbruke fullt brukbare busser. I enkelte tilfeller er bussene også så skreddersydd at vi ikke får solgt dem videre, sier Petter Kure Torgersen, driftsdirektør i Nettbuss.

Dører og seter

Kravene til bussene starter utenpå. De skal i stor grad lakkeres i det lokale trafikkselskapets farger.

– Så begynner utfordringen med antall dører og dørkombinasjoner. Her kommer det mange tilpasninger. Noen vil bare ha en enkeldør foran, andre skal ha to, på midten av bussen velger noen en og noen to, mens det helt bak er mange som ikke skal ha dør, forklarer Torgersen.

Inne i bussen er det også en lang rekke ulike krav om tilpasninger.

– Noen krever 68 centimeter avstand mellom setene, andre 72 eller 73 centimeter. De fleste ønsker egne setetrekk, slik at vi må trekke om alle setene i bussen. Vi ser også at noen krever en 25 millimeter tykk setepute – andre krever at denne skal være 30 millimeter tykk. Noen skal ha regulerbare seter, andre krever at de skal ha fast seterygg, sier han.

Lange busser

Også krav til plass til barnevogn og rullestol varierer sterkt – fra 130 til 200 centimeter. Det får igjen konsekvenser for antall seter i bussen – og lengden.

– Resultatet kan bli at man må forlenge bussen fra standardlengde 12,40 meter til for eksempel 13,70 meter. Gjenbruk av slike lange busser kan være problematisk fordi veinettet mange steder begrenser hvor lange busser vi kan kjøre, sier Torgersen.

Også gulvpartiet stilles det krav til. For bybusser krever noen lavgulv i hele bussen, andre skal ha lav entré, men opphøyd parti bakover i bussen.

Feil side

– Vi har også sett et tilfelle av krav om at dieselpåfyllingen skulle flyttes til andre siden av bussen – noe som skaper problemer for vaskehaller der pumpene står fastmontert, sier Torgersen.

En utfordring som gjerne oppstår er krav om en rekke ulike busstyper i et og samme anbud. Siden man må ha busser av alle typer i reserve for vedlikehold og reparasjoner blir dette svært fordyrende.

Faktisk hender det at det kommer krav om ulikt bussmateriell på ruter og avganger som henger naturlig sammen med hverandre, slik at passasjerene må gå av og bytte buss. I verste fall kan de bli nødt til å gjenta denne prosessen og gå på bussen de startet ut ifra før de er fremme ved reisemålet.

Bølgen treffer

De neste par årene rammer bølgen av utskifting av busser over hele landet. Det skal konkurreres om en rekke nye anbud.  Skreddersøm av busser til det enkelte anbud blir dyrt.

– Det at man ikke kan gjenbruke bussene vil få store konsekvenser fordi disse må skrotes, fastslår Torgersen.

Ber om samordning

Men ting skjer. Enkelte fylker har invitert busselskapene til dialogkonferanser før anbud legges ut. Her kan busselskapene komme med innspill til materiellkrav.

Nylig sendte også samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og næringsminister Monica Mæland et brev til fylkene der de henstiller til samarbeid og standardisering av busser og samordne kjøp av transporttjenester – blant annet fordi spesialkrav er et fordyrende element.

«En norsk fylkeskommune er et lite marked. Det er derfor ikke alle leverandører som finner det lønnsomt eller har kapasitet til å etablere en egen produksjonslinje for å produsere noen titalls busser som kan tilfredsstille kravet som er stilt av én norsk fylkeskommune,» skriver de.

Publisert: 07.05.2015, 11.32