Vis relatert innhold

Deler ut stipend til miljøtiltak

NSBs miljøstipend er delt ut til flere gode miljøprosjekter rundt om i landet.

- For oss er det viktig at så mange som mulig tenker kollektivt. Det betyr at vi bevisst støtter prosjekter som tar vare på miljøet, og får folk i økende grad til å benytte seg av kollektivtransport, enten de reiser mellom hjem og jobb eller reiser på ferie eller helgetur, sier konsernsjef Geir Isaksen i NSB.

NSBs miljøstipend deles ut to ganger i året. 

- Vi oppfordrer organisasjoner som bidrar i miljøarbeidet til å søke miljøstipendet, sier Isaksen.

 Tildelingen i mai 2012, med begrunnelse:

Bodøsyklistene: 10 000 kroner
Foreningen skal gjennomføre en aksjon for å øke bruk av sykkel også i mørketiden. Pengene skal brukes til sykkellykter, refleksvester og premier (til de som allerede har lykt og vest).

DNT-Oslo og omegn: 90 000 kroner
DNT-Oslo og omegn har tidligere fått støtte til innkjøp av sykler for å koble Hjerkinn stasjon til Turisthyttene i området. Ved å tilby subsidierte jubileumsturer til Rondane med reise og overnatting i det som også er en oppstartsfase for sykkeltilbudet, blir tilbudet bedre og raskere kjent.

Energiråd Innlandet AS: 150 000 kroner
Dette er en camp for ungdom der det legges vekt på læring gjennom aktiv deltakelse. Hovedinnhold er arbeidsgrupper og inspirasjonsforedrag. I tillegg vil ungdommene få hjelp til å planlegge og sette i gang prosjekter hjemme i etterkant av konferansen, for å spre informasjon om miljø- og klimaspørsmål i deltakernes hjemkommuner og nærmiljø. 
En gruppe ungdommer deltar i planleggingen av konferansen for å bidra til at dette blir et arrangement som legger vekt på hva nettopp ungdom er opptatt av og er laget på deres premisser. Ungdomsgruppa får gjennom 4 tre-dagers samlinger dessuten faglig innføring i miljø- og klimaspørsmål, og utvikles til å bli miljøambassadører både mot sin egen aldersgruppe og i sine nærmiljø for øvrig.

Natur og Ungdom: 50 000 kroner
«Klimavennlig transport». Kollektivturneens formål er å synliggjøre de lokale løsningene som fører til reduserte klimagassutslipp fra transport i landets største byer. Dette vil blant annet gjøres gjennom lokalt engasjement og aktiviteter i byene. En viktig del av prosjektet vil være Kollektivturneen til Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Moss.

Norsk Museumstog: 100 000 kroner
Siden 1973 har Norsk Museumstog (NMT) kjørt museumstog og siden 2008 har NMT hatt stor suksess i samarbeidet med restaurantkjeden Suit om konseptet "Kulinariske togreiser". Samarbeidet har resultert i en gledelig økt etterspørsel etter historiske tog og danner basis for konseptet. Pga etterspørselen har de besluttet å sette en tidligere 3.klasse passasjervogn, nr 561, bygget på Strømmen Verksted i 1915, i stand til å betjene spisevognene med salongfunksjoner samt tilby flere seter på første klasse. Vognen vil også i noen grad kunne dekke behov for en "konferanseavdeling". Juryen legger vekt på at de ved siden av å vise jernbanens tradisjon og historie, også viser at en reise med tog eller buss kan kombinere reiseglede med nytte og effektiv tidsbruk.

Pedagog Vitensenteret Innlandet: 100 000 kroner
De ønsker å utvikle et interaktivt eksperiment som viser energiforbruket knyttet til transport mellom f.eks. Oslo og Trondheim og ulike transportmidler. Målet deres er å bevisstgjøre sine besøkende på hvor mye det er å spare i et «energiregnskap» på å velge kollektivt når det lar seg gjøre. Med sin geografiske plassering er Vitensenteret et spennende sted for samarbeid om miljøkommunikasjon for flere av konsernets virksomheter.

 Om NSBs miljøstipend:
NSBs miljøstipend skal påskjønne og inspirere til innsats for et bedre miljø. Miljøstipendet skal bidra til å synliggjøre ansvar og mulighet til å skape et bedre miljø. Saken det søkes støtte til, må være i tråd med verdier som bedre miljø, samfunnsansvar og nytte og ha en tilknytning til transport og samferdsel.

Publisert: 24.05.2012, 19.48