Vis relatert innhold

Dag Mejdell ny styreleder i NSB

Dag MejdellFoto: Birger Morken

Fra høsten 2016 blir Dag Mejdell ny styreleder i NSB-konsernet. Ove Sindre Lund er nytt styremedlem valgt av de ansatte.

På generalforsamling i NSB AS 24. juni 2016 ble Dag Mejdell innstilt som ny styreleder, med tiltredelse høsten 2016. I tråd med innstillingen ble han i etterfølgende styremøte i selskapet valgt som ny styreleder fra det tidspunktet han tiltrer.

Dag Mejdell (f. 1957) er utdannet siviløkonom. Han har lang toppledererfaring fra store industrielle virksomheter, bred styreerfaring og god kjennskap til samferdselssektoren. Han er i dag konsernsjef i Posten Norge AS, og har tidligere vært konsernsjef og innehatt flere stillinger i Dyno Nobel ASA. Mejdell er i dag blant annet styreleder i Norsk Hydro ASA, International Post Corporation og fra juni 2016 Sparebank 1 SR Bank ASA. Han er også andre nestleder i styret i SAS AB og har tidligere vært styreleder i Spekter. Mejdell vil fratre stillingen som konsernsjef i Posten høsten 2016 og deretter gå over til selvstendig virksomhet innen styrearbeid.

Styrets nestleder, Bjarne Borgersen, fungerer som styreleder inntil Dag Mejdell tiltrer.

Ove Sindre Lund, NSB AS, Hamar (Norsk Jernbaneforbund) er ny ansattrepresentant i styret. Rolf Ringdal, Cargonet AS, Oslo (Norsk Lokomotivmannsforbund) og Jan Audun Strand, Nettbuss AS (Norsk Jernbaneforbund) fortsetter en periode til etter valg til konsernstyret.

Etter generalforsamlingen er dette styret i NSB AS:

  • Styreleder Dag Mejdell (aksjonærvalgt)
  • Nestleder i styret Bjarne Borgersen (aksjonærvalgt)
  • Styremedlem Kjerstin Fyllingen (aksjonærvalgt)
  • Styremedlem Wenche Teigland (aksjonærvalgt)
  • Styremedlem Åsne Havnelid (aksjonærvalgt)
  • Styremedlem Rolf Ringdal (ansattevalgt)
  • Styremedlem Ove Sindre Lund (ansattevalgt)
  • Styremedlem Jan Audun Strand (ansattevalgt)

Se også pressemelding fra Samferdselsdepartementet

 

Publisert: 24.06.2016, 14.32