Vis relatert innhold

CargoNet skal frakte 2000 containere på jernbane mellom Oslo og Göteborg

Kontrakten med rederiet Macandrews gir nye transporter på bane. Over 2000 containere vil årlig gå i CargoNet sine tog, og gi Macandrews en effektiv og miljøvennlig forlengelse av sin båtrute fra Spania og Portugal, via England.

CargoNet tilpasser sine ruter, og endrer sin ukentlige kjøredag mellom Oslo og Göteborg, fra mandag til torsdag.

- Vi er meget glade for denne kontrakten, og håper at dette på sikt vil bidra til å øke kapasiteten mellom Oslo og Göteborg. Göteborg Havn er viktig for transporter til Norge, og når vi nå får en større andel containere på tog gir det nye muligheter for økte transporter på bane også i Norge. Samarbeidet med Macandrews er en bekreftelse på de muligheter som ligger i et samarbeid mellom bane og sjø når volumene er der, sier administrerende direktør i CargoNet AS Are Kjensli.

Første transporten blir torsdag 7. februar. Den uken vil CargoNet kjøre både på mandag og torsdag. Etter dette på torsdager. Macandrews sin båt fra Spania og Portugal via England kommer til Göteborg på onsdager.

Kontaktpersoner:

CargoNet, Administrerende direktør Are Kjensli, telefon +47 932 94 000

CargoNet, Direktør informasjon og strategi Bjarne Ivar Wist, telefon +47 913 12 123

CargoNet transporterer årlig over 500.000 containerenheter på selskapets tog i Norge, med et nettverk som dekker de fleste større terminalene. Sammen med ulike partnere tilbys også transporter til en rekke europeiske terminaler. CargoNet drifter en rekke terminaler, og tilbyr togtrekking samt systemtog.

Les mer på Cargonet.no

Publisert: 04.03.2013, 15.00