Vis relatert innhold

Byene er løsningen, ikke problemet

Barcode i Bjørvika. Foto: Knut BryBarcode i Bjørvika. Foto: Knut Bry

Bo tettere, reis mer kollektivt og still krav til bygningene, heter det i FNs klimarapport som nylig ble lagt fram. Dette er i tråd med Rom Eiendoms strategi, som jobber for å bygge flere boliger, arbeidsplasser og bedre servicetilbud på og ved kollektivknutepunktene i de store byene.

I klimarapporten anbefales det at fremtidens byutvikling må baseres på kompakte byer med effektive kollektivtilbud siden transport er en betydelig kilde til globale utslipp fra fossil energi.

– Det er krevende å skape gode boliger som folk har råd til og arbeidsplasser som ligger plassert slik at det er mulig å reise kollektivt, gå eller sykle. Rom Eiendom vil gjennom sin InterCity-strategi legge til rette for utvikling av kollektivknutepunktene og fortette på og ved knutepunkter, sier Petter Eiken, administrerende direktør i Rom Eiendom.

Dette blir en stor og viktig oppgave for Norge, som har passert fem millioner innbyggere og blir seks millioner innbyggere allerede i 2027. Samtidig blir befolkningen eldre og ikke minst mer urbane. 18-åringer drømmer ikke lenger om lappen. De reiser kollektivt og bor i by.

– Vi vil møte den forventede befolkningsveksten i de store byene med å bygge flere boliger og næringsbygg, og tilrettelegge for et bredere servicetilbud. Gjennom vår eiendomsportefølje bidrar vi til å konsentrere byutviklingen rundt kollektivknutepunktene slik at flere kan bruke kollektivtransport og miljøbelastningen reduseres, fortsetter Eiken.

For å løse oppgavene må vi tenke annerledes

Bjørvika/Barcode-utbyggingen startet for drøyt 10 år siden og her finnes 12.000 arbeidsplasser og 5000 boliger. De fleste av oss husker debatten som var – dette var for høyt og tett – et uønsket fremmedement i idylliske Oslo. I dag er tonen en annen. Mange mener at man burde bygget enda mer.

– Vi må i mye større grad sørge for at folk bosetter seg der det allerede ligger til rette for gode kollektivløsninger, og vi må våge å bygge enda høyere og tettere rundt trafikknutepunktene, sier Petter Eiken.

Løsningen på befolkningsveksten ligger i byene 

Transportøkonomisk institutt har analysert konsekvensene av å bygge tett rundt Norges viktigste knutepunkt, Oslo S. I forhold til å spre arbeidsplassene som er skapt i Bjørvika på Oslo sin øvrige kontorbebyggelse sparer byen 110.000 kjørte kilometer med bil hver dag, eller 5,5 millioner tonn CO? i året. En av ti bruker bil i Bjørvika i forbindelse med jobb. Mange reiser kollektivt. Overraskende mange sykler eller går.

– Noen byer har ligget i forkant, hatt en tverrpolitisk forståelse av i hvilken retning man må gå. Drammen er et av de beste eksemplene vi finner i så måte. Vi trenger en felles erkjennelse av at befolkningsøkningen må møtes med en god overordnet plan for fortetting av byområder, med hovedvekt på knutepunktene i reisemønsteret, og med utbygging av nye kollektivløsninger i kombinasjon med veksten, avslutter Petter Eiken.

Publisert: 22.09.2014, 08.45