Vis relatert innhold

Blir hovedsamarbeidspartner med SOS-barnebyer

NSB-konsernet gir 3 millioner kroner til SOS-barnebyer over tre år. Gaven erstatter julegaver til ansatte og andre forbindelser.

NSB har siden 2008 støttet et barnebyprosjekt i Siteki i Swaziland. Nå utvides støtten, og NSB blir hovedsamarbeidspartner med SOS-barnebyer.

Tre millioner kroner over tre år skal erstatte julegaver til ansatte og forretningsforbindelser.

– I en verden der godene er fordelt ulikt, mener vi dette er en fin måte å rekke ut en hånd til barn i nød på, sier konsernsjef Geir Isaksen i NSB.

NSB-konsernet skal fortsatt støtte drift av barnebyen i Siteki, i tillegg til å støtte familieprogrammet FSP (Family Strengthening Programme), eller SOS- familieprogram som det heter på norsk. Dette programmet skal hjelpe sårbare familier i lokalsamfunnet rundt barnebyen i Siteki.

– Vi er svært takknemlige for at NSB nå ønsker å utvide sitt samfunnsansvar utenfor landegrensene. Engasjementet vil gi positive ringvirkninger til flere generasjoner barn i Swaziland, sier generalsekretær Svein Grønnern i SOS-barnebyer.

Swaziland er hardt rammet av hiv- og aidsepidemien og svært mange barn er foreldreløse. 70 prosent av befolkningen lever under fattigdomsgrensen. Familieprogrammet består av tiltak som er tilrettelagt for familier krise slik at de kan gi barna bedre omsorg.

Målsettingen med programmet er å styrke sosialt og økonomisk vanskeligstilte familier og hindre at familier går i oppløsning. Ved full kapasitet vil 875 foreldreløse og forsømte barn få hjelp gjennom familieprogrammet. 

Publisert: 10.12.2013, 12.14