Vis relatert innhold

Arne Fosen ny konserndirektør for NSB Persontog i NSB-konsernet

DSC_6659

Arne Fosen (49) er tilsatt som konserndirektør i NSB Persontog. Fosen kommer fra stillingen som administrerende direktør i CargoNet, NSB-konsernets godstogvirksomhet. Han tiltrer 1. juli.

Søket etter ny leder for persontogvirksomheten i NSB-konsernet startet da nåværende konserndirektør Tom Ingulstad nylig varslet at han ønsker å gå av med pensjon. Tom Ingulstad går av.

Klok og resultatorientert leder

I forbindelse med jernbanereformen står NSB-konsernets persontogvirksomhet midt oppe i et omfattende omstillingsarbeid. Det har derfor vært viktig å finne en ny leder som kan opprettholde kraften i endringsarbeidet og samtidig fortsette det viktige arbeidet som har gitt trafikkvekst og stadig mer fornøyde kunder. Konsernsjef Geir Isaksen er derfor svært tilfreds med at Arne Fosen sa ja til å ta på seg jobben som leder i NSB Persontog:

– Arne Fosen har gjennom mange år vist seg som en klok, motiverende og resultatorientert leder. Han kjenner NSB og jernbanen veldig godt, og går systematisk til verks og skaper godt samarbeid rundt seg. Han er den beste kandidaten vi kunne fått til å utvikle persontogvirksomheten videre, sier Isaksen.

Kunden i sentrum

Arne Fosen har vært ansatt i NSB-konsernet i 16 år, og har blant ledet strategi- og forretingsutviklingsarbeidet i både persontogvirksomheten og i konsernet. Han var visekonsernsjef fra 2012 frem til han i 2014 ble ansatt som administrerende direktør i CargoNet.

Fosen har ledet godstogvirksomheten gjennom krevende endringer. Sammen med dyktige medarbeidere har han redusert kostnadene, samtidig som kvaliteten på godsleveransen har økt, blant annet gjennom en vesentlig forbedret punktlighet.

Nils Kavli er av styret i CargoNet konstituert som ny administrerende direktør i selskapet fra 1. juli. En rekrutteringsprosess starter etter sommerferien.

 

 

 

Publisert: 06.06.2017, 12.45