Vis relatert innhold

Økt omsetning og stabilt driftresultat for NSB

NSB-konsernet har opplevd en omsetningsvekst i årets åtte første måneder på 13 prosent målt mot fjoråret. Veksten var størst i bussvirksomheten med 19 prosent, mens persontog hadde en økning på 13 prosent.

Konsernets driftsresultat etter årets første åtte måneder er 297 millioner kroner, en reduksjon på 8 millioner kroner i forhold til 2010.

Persontogvirksomheten bedret driftsresultatet i forhold til forrige år som konsekvens av økte inntekter og stabilt kostnadsnivå. Driftresultatet for perioden er 80 millioner kroner (-208 millioner kroner), en forbedring på 288 millioner kroner. 

- Økt beredskap og bedre vedlikehold av infrastruktur i Østlandsområdet har gitt færre driftsavvik, men stengingen av Oslotunnelen for all trafikk i seks uker i juli og august var driftsmessig krevende, sier konsernsjef i NSB, Geir Isaksen.

Bussvirksomheten oppnådde et driftsresultat 89 millioner kroner (178 millioner kroner) en reduksjon på 89 millioner kroner. 

- Nettbuss har flere kunder sammenlignet med tidligere. Det viser at antallet som kjører kollektivt er på vei opp. Økt satsing på bedre veier og bedre busser gir resultater, sier Isaksen videre.

Godsvirksomheten har hatt store utfordringer på grunn av infrastrukturproblemer og redusert punktlighet. Driftsresultatet er -142 millioner kroner (-76 millioner kroner), en forverring på 66 millioner kroner i forhold til 2010. 

- Det er omfattende problemer for godstransport på bane. Det arbeides med kostnadsreduserende tiltak i bedriften, men samtidig må vi få en gjennomgang av rammebetingelsene. Det viktigste for godstransporten på bane er at togene kan komme fram i rett tid, men så lenge problemene er så store som de er nå, er det viktig å finne tiltak som kan styrke bransjen på kort sikt, sier Isaksen.

Eiendomsvirksomhetens driftsresultat er 254 millioner kroner (332 millioner kroner), en reduksjon på 78 millioner kroner i forhold til 2010. 

- Rom Eiendom viser stabilt gode resultater. Rom skal fortsette arbeidet med knutepunktutvikling på flere stasjoner, noe som er viktig for byutvikling og kollektivtrafikken rundt om i landet, avslutter Isaksen.

Publisert: 11.10.2011, 15.39