Vis relatert innhold

Universell utforming

Gjennom universell utforming skal NSB øke kvaliteten på det vi leverer til alle våre kunder, gjennom bedre funksjonalitet, trygghet og komfort.

NSB-konsernet og dets virksomheter skal i tråd med gjeldende lovverk arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming. 

Det skal vi gjøre gjennom å fjerne gamle og unngå å skape nye hindringer for bruk av våre tjenester og produkter. I mange tilfeller vil universell utforming gi bedre løsninger også for personer som ikke har nedsatt funksjonsevne - og sikre bedre arbeidsmiljø blant ansatte.

Universell utforming i NSB skal forankres i virksomhetenes ledelse, og skal baseres på kunnskap og samarbeid på tvers av fagområder.

Satsingsområder:

  • Persontog
    NSB kjøper 81 nye persontog. Universell utforming har vært et sentralt kriterium i valg av materiell.
  • Nettbuss
    Nye norske busser skal være universelt utformet.
  • Rom Eiendom
    Det legges stor vekt på universell utforming ved oppgraderinger av stasjoner og annen bygningsmasse. 

NSB-konsernet er med sin størrelse, virkeområde og eierskap en viktig samfunnsaktør.