Vis relatert innhold

Samfunnsregnskap

NSB-konsernet har som hovedmål å skape verdier for eier og samfunn gjennom å sørge for effektiv, tilgjengelig, sikker og miljøvennlig transport av personer og gods. NSB-konsernet skal i sitt virke unngå skade på mennesker og miljø.

NSB-konsernet er på grunnlag av sin størrelse, virkeområde og eierskap en viktig samfunnsaktør. NSBs agering påvirker både individ og samfunn. Vi ønsker å være transparente når det gjelder vår innvirkning, og dette speiles først og fremst gjennom utarbeidelse og presentasjon av årsregnskap og utarbeidelse av et samfunnsregnskap. 

Samfunnsregnskapet viser status på indre og ytre miljø, hvordan våre kunder oppfatter oss, og hvordan status er på området trafikksikkerhet. I tillegg gjennomgår vi de viktigste tiltak vi gjennomfører for å fortsette, og forsterke, vår status som en miljøvennlig leverandør av transporttjenester på tog og buss.

Samfunnsregnskapet er en del av NSB-konsernets årsrapport

Samfunnsregnskap for 2013 og tidligere år finner du under.