Vis relatert innhold

Steinar Nordermoen, lokomotivfører i NSB

Steinar Nordermoen

Hvordan er arbeidsdagen din?

Arbeidsdagen min starter med frammøtekontroll, her sjekkes og leses alle sirkulærer som er utgitt siden sist jeg var på jobb. Dagslisten kontrolleres for å se om det er gjort endringer på dagens gjøremål. Jeg ringer så materiellstyrer for å vite hvilket togsett/lokomotiv jeg skal ha.

Enten går jeg ned på plattformen og avløser en kollega og kjører videre med toget han eller hun kommer med, eller så går jeg til vedlikeholdsbasen, for eksempel i Lodalen. Her henter og kvitterer jeg for overleveringserklæringen og får vite hvor toget står plassert.

Jeg foretar så såkalt teknisk uttak av toget etter beskrivelse i håndboka. Når jeg er klar ringer jeg stillverksoperatøren og får tillatelse for å starte skifting. Er det motorvognsett kjører jeg til Oslo S, er det lokomotiv kjører jeg til der vognene står. Vognene kobles på og det tas bremseprøve og vognvisitør ser på vognene . Når toget er ok kjører jeg til Oslo S.

Toget kjøres deretter etter oppsatt rute med alle stoppene som er angitt i ruta. Nå er hovedoppgaven å kjøre toget sikkert etter angitt hastighet og overvåke signalene langs linjen og stasjonene. Stoppene skal være behagelige - igangsetting likeså. Etter endt tur hender det ofte at jeg skal levere toget til vedlikeholdsbasen. Da kontrolleres toget på nytt. Overleveringserklæringen leveres til verkstedet.

Hva liker du best med jobben din?

Det jeg liker best er at ingen dag er lik en annen. Jeg kjører forskjellige strekninger og vær og føreforhold skifter ofte. Det gir stor variasjon, spesielt siden jeg kjører både lokal- og regiontog.

Hva er bakgrunnen din?

Da jeg begynte i NSB for cirka 25 år siden var inntakskravene minimum grunnkurs i elektro sterkstrøm eller maskin og mekanisk. Jeg har begge disse, og jobbet i cirka tre år i Postverket før jeg begynte i NSB.

Hva spør folk om når du forteller hva du jobber med?

De er ofte nysgjerrige på hvordan det er å kjøre tog. De spør både om det er morsomt å kjøre tog - og om det er vanskelig.

Hva er ditt beste råd til de som er nysgjerrige på å jobbe som lokomotivfører?

Prøv å komme i kontakt med en lokomotivfører for å finne ut så mye du kan. Det er ikke mulig å se jobben bli utført i praksis.

Published: 15.04.2013, 09:59